Apa CTTSA anunță creșterea prețului apei potabile și canalizării

COMUNICAT DE PRESĂ


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA ALBA ȘI
SC APA CTTA SA ALBA

SC APA CTTA SA ALBA implementează mai multe proiecte din fonduri europene, (POS Mediu, POIM și, P.N.R.R.), finalizate sau aflate in desfasurare, iar o condiție obligatorie de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor de investiții realizate din fonduri publice acordate de la
bugetul de stat/și sau din fonduri nerambursabile o reprezinta elaborarea unui plan de afaceri pe o perioadă de reglementare economică de 5 ani si o strategie de tarifare, conform legislației în vigoare.

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ALBA, împreună cu operatorul a elaborat o strategie tarifară care prevede ajustări ale prețurilor și tarifelor.
Prețul apei la data de 1 septembrie 2023, în condițiile avizării favorabile de către ANRSC a planului de afaceri care stă la baza strategiei de tarifare, va fi de 6,95 lei/1000l, TVA inclus, structurat astfel:
-Creșterea nominală în termeni reali, conform strategiei de tarifare: 0,55 lei/1000litri apă potabilă
-Creștere nominală datorată inflației considerata la ajustare: 1,15 lei/1000litri apă potabilă
-Preț nou, exclusiv TVA: 4,68 + 0,55 + 1,15 = 6,38 lei/1000litri apă potabilă
-Preț nou, cu TVA 9% inclus: 6,95 lei/1000litri apă potabilă
Preț actual apă potabila : 4,68 lei/1000litri apă potabilă + TVA 9% = 5,10 lei/1000litri apă potabilă


Diferența față de prețul actual în factură: 1,85 lei/1000litri apă potabilă

Tariful pentru serviciul de canalizare la data de 1 septembrie 2023, în condițiile avizării favorabile de către ANRSC a planului de afaceri care stă la baza strategiei de tarifare, va fi de 7,49 lei/1000l, TVA inclus, structurat astfel:
-Creșterea nominală în termeni reali, conform strategiei de tarifare: 0,91 lei/1000litri apă uzată
-Creștere nominală datorată inflației considerata la ajustare: 1,24 lei/1000litri apă uzată
-Tarif nou, exclusiv TVA: 4,72 + 0,91 + 1,24 = 6,87 lei/1000litri apă uzată
-Tarif nou, cu TVA 9% inclus: 7,49 lei/1000litri apă uzată
Tarif actual serviciul canalizare : 4,72 lei/1000litri apă uzată + TVA 9% = 5,14 lei/1000litri apă uzată

Diferența față de tariful actual în factură: 2,35 lei/1000litri apă uzată

Notă: Calculul reprezintă un calcul estimativ al tarifului, cu considerarea inflației la data ajustării 20.06.2023, majorarea finală, în termeni nominali, va depinde de inflația cumulată reală conform INSSE (Indicele Prețurilor de Consum), de la data solicitării ajustării de tarif de la ANRSC. Spre exemplu, un apartament cu o familie formată din 3 persoane, care consumă în medie 7 mc de apă lunar, va plăti mai mult în noile condiții, cu 71,85 = 12,95 lei/lună pentru apa potabilă, respectiv cu 7*2,35 = 16,45 lei/lună pentru serviciul de canalizare.


Avizul ANRSC și aprobarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Alba” au ca obiect doar strategia de tarifare. Strategia de tarifare cuprinsă în planul de evoluție al tarifului determină doar creșterea de 0,55 lei/1000litri apă, respectiv 0,91lei/1000l apă uzată, impactul determinant asupra tarifului final fiind datorat reglementărilor legislative în vigoare care impun aplicarea inflației asupra tarifului si adăugarea TVA.

Această creștere a tarifului se datorează în mod semnificativ nivelului ridicat al inflației.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *