Se modifică procedura de preluare/depunere a contestațiilor ce vizează certificatele de încadrare în grad și tip de handicap

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba dorește să aducă la cunoștința publicului informații privind modificarea și completarea unor acte normative ce se referă la persoanele adulte cu dizabilități. Astfel:

  • În urma intrării în vigoare a Ordinului nr. 1066 din 9 mai 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial nr. 432/18.05.2023, se modifică procedura de preluare/depunere a contestațiilor ce vizează certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, prevăzută de Legea nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare.
  • În temeiul atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 18.05.2023, Comisia Superioară de Evaluare din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, va soluționa, prin admitere sau respingere, contestațiile formulate la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisiile de evaluare, și transmite soluția comisiilor de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București, pentru punerea ei în aplicare.

Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare prin următoarele modalități:

  • La Secretariatul Comisiei Superioare de Evaluare:
  • electronic, la adresa de e-mail: contestatie@anpd.gov.ro;
  • direct, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități sau prin poștă, la adresa: strada General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, București, CP 010773.
  • La Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap Alba:
  • direct, la sediul DGASPC Alba sau prin poștă, la adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, jud. Alba, CP 510207;
  • electronic, la adresa de e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro.
  • Modelul Contestație este afișat pe site-ul DGASPC Alba la secțiunea „INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC”, subsecțiune „Formulare –Adulți”sau se poate obține, pe suport hârtie, de la sediul instituției.

Comisia Superioară de Evaluare soluționează contestațiile certificatelor de încadrare în grad de handicap, emise de către Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap județene/locale ale sectoarelor municipiului București, începând cu data de 18 mai 2023 și nu anterior acestei date.

Contestațiile certificatelor de încadrare în grad de handicap emise până la data de 18 mai 2023 se soluționează prin instanțele de judecată, potrivit procedurii anterioare intervenției prevederilor Legii nr.96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Deciziile de încadrare/neîncadrare în grad de handicap, emise de Comisia Superioară de Evaluare, pot fi atacate, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

Director general

Frăcea Valentin-Ioan

Director general adjunct

Mândroc Mirela

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *