Controale și verificări în domeniul gospodăririi apelor. Sancțiuni în valoare de 1.172.000 lei

Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș, (incluzând aici și personalul din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor), în perioada ianuarie-aprilie a.c., au efectuat un număr de 273 de controale în domeniul gospodăriri apelor, în bazinul hidrografic al râului Mureș.

Controalele efectuate în această perioadă au vizat, în principal, activități de exploatarea agregatelor minerale din albii și terase, inclusiv stații de sortare-spălare agregate minerale, alimentări cu apă și stații de epurare, depozitarea de deșeuri, respectiv păstrarea stării de salubritate a malurilor și albiilor cursurilor de apă, urmărindu-se modul de respectare al actelor de reglementare și a legislației specifice în domeniul gospodăririi apelor.

Controalele efectuate, defalcate pe grupe de obiective, se prezintă astfel: 70 balastiere și stații de sortare-spălare agregate minerale, 82 sisteme de alimentare cu apă și stații de epurare, 120 alte folosințe:.

Cu ocazia efectuării controalelor mai sus menționate, au fost aplicate, în total, 56 de sancțiuni contravenționale din care 33 de avertismente și 23 de amenzi în valoare de 1.172.000 lei.

Totodată au fost înaintate către Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, documentele necesare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de extragere a agregatelor minerale fără deținerea actelor de reglementare necesare în domeniul gospodăririi apelor, în cazul unei persoane fizice.

În cadrul activității desfășurate în perioada respectivă au fost înregistrate și soluționate un număr de 52 de sesizări (petiții) formulate de către diferite entități, pe diverse problematici specifice gospodăririi apelor.

Administrația Bazinală de Apă Mureș prin activitatea de inspecție, se asigură că folosințele de apă funcționează cu respectarea legalității în domeniu, iar inspectorii efectuează pe tot parcursul anului controale planificate, tematice, inopinate ori de altă natură care sunt specifice acestei activități, urmărindu-se totodată, modul de aducere la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor trasate anterior.

Director,

ing. Cosmin Pop

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *