A ÎNCEPUT A 43-A EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM-SEBEȘ

„Mi-aduc aminte: vedeam satul așezat înadins în jurul bisericii și a cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu și al morților. […] Fac elogiul satului românesc, creatorul și păstrătorul culturii populare, purtătorul matricei noastre stilistice. […] Aveam un orizont sufletesc al nostru, acel spațiu indefinit ondulat, ca plaiurile țării, manifestat îndeosebi în doina și în cântecele noastre, și nu mai puțin într-un unanim sentiment românesc al destinului”.

Lucian Blaga, Discursul de recepție la Academia Română, 5 iunie 1937

Astăzi, 12 mai 2023, la Lancrăm s-a scris o importantă filă din povestea celei de-a XLIII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, care se desfășoară în perioada 11-14 mai 2023 în municipiul Sebeș: a avut loc deschiderea oficială și au fost marcate pelerinajele simbolice la statuia și la mormântul scriitorului aflate în satul natal, precum și omagiul artistic oferit la casa memorială, locul atât de drag omului și creatorului. La evenimente a fost prezent primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, numeroși cercetători din întreaga țară preocupați de opera blagiană, reprezentanți ai instituțiilor culturale, universităților, editurilor, instituțiilor de învățământ, elevi și tineri, un numeros public.  

            Fondat în anul 1981, la Sebeș, Festivalul „Lucian Blaga” înscrie vechiul burg pe harta celor mai longevive și mai importante evenimente culturale ale României. Încă de la debut, festivalul a promovat poezia, ca element creativ şi de spectacol, atrăgând lumea artistică, dar și pe cei mai importanți exegeți ai operei blagiene, precum și oameni de cultură interesați de valorificarea filonului pe care Lucian Blaga l-a creat prin vasta sa creație care cuprinde poezie, proză, filosofie și dramaturgie, la care se adaugă și traducerile.

În anul 2023, tema festivalului este „Lucian Blaga – reîntoarcerea la obârșii”, în jurul acestei generoase idei țesându-se manifestările întregii ediții care cuprinde conferințe științifice, lansări de carte, recitaluri și concursuri de poezie, festivități de premiere, concerte de muzică arhaică, de muzică clasică, întâlniri culturale dedicate copiilor și tinerilor, această dimensiune a festivalului fiind extrem de importantă pentru organizatori. Peste 120 de liceeni din Sebeș sunt voluntari ai festivalului și se implică activ în buna sa desfășurare și participă la momentele cultural-educative care le sunt dedicate.

Și la ediția din acesta an, a XLIII-a, a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș-Lancrăm parteneriatul cu două edituri de prestigiu – „Ardealul” din Târgu Mureș și „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca –  a continuat și se dovedește a fi extrem de fructuos.

Colaborarea cu Editura „Ardealul” din Târgu Mureș s-a materializat prin apariția numerelor din acest an a periodicelor festivalului,  Caietele Blaga 2023 și Pașii Profetului 2023. Acestora li se adaugă două ediții anastatice de excepție, după originale tipărite pentru prima dată în urmă cu 100 de ani: Mihai Eminescu, Poezii lirice,  cu o introducere de Lucian Blaga, din 1923, din seria „Cartea cea bună”, îngrijită Sextil Puşcariu, Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2023 și Lucian Blaga, Tulburarea apelor, reproducere după ediția princeps din anul 1923, Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2023. Același parteneriat s-a concretizat și prin publicarea celei de-a doua ediții a unei lucrări premiate în anul 2011 de Academia Română: Eugeniu Nistor, Iulian Boldea (coord.), Lucian Blaga – filosofie şi destin. Studii şi interpretări critice, referenţi: acad. Alexandru Surdu, acad. Gh. Vlăduţescu, studii filosofice şi literare de: Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Constantin Cubleşan, Ionuţ Isac, Cornel Moraru, Eugeniu Nistor şi Teodor Vidam, ediţia a II-a (pentru prima ediţie: Premiul  „Vasile Conta” al Academiei Române  în anul 2011), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023.

Parteneriatul cu Editura „Școala Românească” din Cluj-Napoca continuă de pe aceleași coordonate, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș facilitând tipărirea, în condiții grafice de excepție, a lucrării: Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea, ediție îngrijită de Dorli Blaga, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023, cu un cuvânt înainte de Ioan-Aurel Pop și prefață de Eugeniu Nistor. Acestei lucrări, i se adaugă altele trei: Iosif Cheie-Pantea, Lucian Blaga, filosof și poet orfic, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023, Béatrice Libert,  Despre ele. Antologie de autor, traducere din limba franceză și prefață de Horia Bădescu, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023 și Horia Bădescu, Rana ascunsă a fiecărei zile, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2023.

Recent, s-a inițiat un nou parteneriat, de data aceasta cu Editura „Vertical Graphic” din Alba Iulia, care s-a materializat prin publicarea, în codiții grafice și de design de excepție, a primului volum dintr-o nouă serie de publicații a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, coordonată de Nadia-Diana Arsin, dedicată în special copiilor și tinerilor, intitulată Ce aude unicornul. Primul volum al acesteia, coordonat de Lavinia Donose și Sanda Camelia Zurman, Ce aude unicornul. Îndemn de poveste (Vertical Graphic, Alba Iulia, 2023) reunește povești și desene semnate de copii de la școli și licee din municipiul Sebeș.

Toate aceste lucrări vor fi prezentate publicului în cadrul lansărilor de carte organizate în cele trei zile de festival.

            Spectacolele artistice, care încheie fiecare zi de festival, împletesc poezia cu muzica și dramaturgia. Scenografia este realizată de Alin Gavrilă, iar Florin Coșuleț este directorul artistic, aducându-ne alături, ca în fiecare an, actori și tineri studenți la actorie care să asigure vibrația înaltă a festivalului. 

Programul celei de-a XLIII-a ediții a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” (www.festivalulblaga.ro)

JOI, 11 mai 2023

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ora 12.30: Sala de evenimente „Radu Stanca”

SPECTACOL DE TEATRU: „PLASTILINĂ” de Vasili Sigarev, regia Florin Coșuleț. Distribuția: Maria Maftei, Anastasia Petrean, Andra Stoian, Ana-Maria Ștefan, Melania Veselu, Alexandru Bumbeș, Constantin Ștefan Chelimîndră, Patrick-Michael Imbrescu, Mihai Mocanu, Andrei Șerban – studenți ai secției de Artă Dramatică, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Asistent regie: Codruța Presecan, Vlad Robaș. Concept decor și selecție muzicală: Florin Coșuleț. Manager proiect: Maria Petru. Lumini și proiecții: Dorin Pârău. Sunet: David Cristian. Execuție decor: studenții specializării Conservare-Restaurare, anul II: Anca Costea Mihăilescu, Bianca Mogoșan, Dicu Alexa, Tiberiu Cioboată, sub coordonarea lector univ. dr. Daniela Maria Bădilă

Întâlnire cu voluntarii festivalului

VINERI, 12 mai 2023

LANCRĂM ȘI SEBEȘ

Orele 10.00-10.45: Începutul și sfârșitul. Pelerinaj la statuia lui Lucian Blaga din Lancrăm și la mormântul scriitorului. Slujbă de pomenire

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Ora 11.00: DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI

„Nebănuitele trepte” – momente artistice regizate de actorul Florin Coșuleț cu studenții secției de Artă Dramatică, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Scenografia: Alin Gavrilă

„Arhaic” – expoziție de fotografie a actorului Jeno Major (Sibiu)

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm  

Ora 12.30: Sesiune de comunicări ştiinţifice

Moderatori: acad. Gheorghe Vlăduțescu, CS I dr. Eugeniu Nistor

Cărţi şi reviste în festival – moderează poetul Ion Mărgineanu

Acad. prof. univ. dr Gheorghe Vlăduțescu, Cum putem gândi cu filosofia lui Blaga

Beatrice Libert, L’oraison de la lumière chez Lucian Blaga/ Elogiul luminii la Lucian Blaga

Dr. Horia Bădescu, Poetica semnului în lirica lui Lucian Blaga

PhD Michael S. Jones, Traducerea lui Blaga în limba engleză: oportunitatea și nevoia

CS I dr. Eugeniu Nistor, Filosoful și scriitorul Lucian Blaga în obsedantul deceniu

CS II dr. Bogdan Danciu, Dezvoltarea psihologiei românești la începutul secolului XX. Influența maioresciană

Conf. univ. dr. George David, Empatie și persuasiune în corespondența lui Lucian Blaga

Pr. prof. univ. dr. Vasile Remete, Norocul la Lucian Blaga și în poezia populară

Prof. univ. dr. Doina Modola, Biserica – nucleu al universului uman în dramaturgia blagiană

Nicolae Mareș, Blaga – Titulescu. Titulescu – cea mai strălucită inteligență pe care am întâlnit-o în viață. Un fel de întrupare a inteligenței, un arhetip

Drd. Gheorghe Vințan, Metafizica, demonică patimă, în viziunea lui Lucian Blaga

Drd. Nadia-Diana Arsin, Dimensiuni ale comunicării simbolice la prima ediție a Festivalului de Poezie „Lucian Blaga” de la Sebeș. Valențele afișului cultural realizat de pictorul Nicolae Sterca

Conf. univ. dr. Florin Coșuleț, Teatralitatea rostirii poetice

Lansarea revistei „Portal-MĂIASTRA” nr. 1 și nr. 2 / 2023

Lansarea cărții de poezii Rotitor de Zoia Elena Deju

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Ora 17.00: Lansări de carte și momente aniversare. Invitații Editurii „Școala Ardeleană” Cluj-Napoca: Horia Bădescu, Beatrice Libert, Ana Selejan, Eugeniu Nistor

PARCUL TINERETULUI. SCENĂ ÎN AER LIBER

Ora 20.00: Întâlniri majore: DOREL VIȘAN și FLORIN COȘULEȚ SPECTACOL: trupele ARHAIC și POPFOLKLORICA

ALBA IULIA

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Orele 09-17.00: Expoziția de carte „Lucian Blaga în colecțiile bibliotecii”

SÂMBĂTĂ, 13 mai 2023

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

Ora 09.00: Sesiune de comunicări ştiinţifice

Moderator: prof. univ. dr. Ilie Moise

Prof. univ. dr. Ana Selejan, Blagologia și festivalul

Conf. univ. dr. Amalia Pavelescu, Arcadia blagiană, în viața și opera poetului filosof

Conf. univ. dr. Anca Sîrghie, Lucian Blaga – Profesorul

Prof. univ. dr. Ilie Moise, Lucian Blaga și Marea Trecere

Prof. dr. Zenovie Cârlugea, Peisaj itinerant și relief specific în definirea spațiului mioritic (studiu genezic)

Zoia Elena Deju, Lucian Blaga acum un veac, în 1923

Prof. dr. George Vulturescu, Valențe lirice în opera blagiană

Prof. dr. Gheorghe Grigurcu, Satul estetizat al lui Blaga

Prof. dr. Coculiana Acăr, Scenariul cosmogonic în viziunea lui Lucian Blaga

Nicolae Suciu, Postumele lui Blaga și dreptul la restitutio in integrum

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Ora 11.00: Concurs de recitare de poezie. Momente artistice: Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten. Expoziția de fotografie – „Arhaic” – a actorului Jeno Major (Sibiu)

Ora 17.00: Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față şi-n veci tuturor!”, Sebeş – Lancrăm, ediţia a XLIII-a, 2023

Cenaclul literar „Lucian Blaga” Sebeș

Momente artistice: Alexandra Pamfilie, trupele de teatru Gepetto și Pied Piper, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, Fanfara din Petrești, Trupa de dansuri săsești

PARCUL TINERETULUI. SCENĂ ÎN AER LIBER

Ora 20.30: CONCERT cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov
Solist și conducerea muzicală: Sebastian Tegzeșiu (vioară). Pian: Horia Mihail. Soprană: Cristina Coatu. Program: M. Richter – „Anotimpurile” de Vivaldi recompuse, G. Bizet, R. Shchedrin – Suita „Carmen” pentru orchestră de coarde și percuție.

DUMINICĂ, 14 mai 2023

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş

Ora 11.00: Lansare de carte pentru copii: „Ce aude unicornul. Îndemn de poveste” (volum colectiv).Participă trupele de teatru Pied Piper șiGepetto, prof. coord. Lavinia Donose (proiecte susținute de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș). Expoziție de artă plastică a elevilor Colegiului Național „Lucian Blaga”, prof. coord. Camelia Zurman.

Ora 17.00: „Liniște” – momente lirice și muzicale. Participă: Raluca Lucia Cîmpean, Diana Dava Barb, Dan Liviu Cernat, Emil Lancea. Lansare de carte a autoarei Raluca Lucia Cîmpean

Expoziție națională de artă plastică – parteneriat cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

ORA 20.00: Sala de evenimente „Radu Stanca”

SPECTACOL DE TEATRU: „Doi pe un balansoar”. O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Regia: Dan Glasu. Distribuția: Cristina Blaga-Tomuș și Andrei Gîlcescu. Scenografia: Alin Gavrilă

Organizatorii evenimentului:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

În parteneriat cu:

Consiliul Județean Alba

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *