MUNICIPIUL AIUD. SPAPL angajează trei muncitori calificați

ANUNȚ

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9, jud. Alba, organizează concurspentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

– 1 post de muncitor calificat III, în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu

– 1 post de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu

– 1 post de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu:

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

► pentru postul de muncitor calificat III, în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu:

– studii medii liceale sau școală profesională;

– vechime în muncă de minimum 3 ani;

► pentru postul de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu:

– studii medii liceale sau școală profesională;

– vechime în muncă de minimum 6 ani;

► pentru postul de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu:

– studii medii liceale sau școală profesională;

– vechime în muncă: nu este necesară;

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei practice: 30.05.2023, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 08.06.2023, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 22.05.2023, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *