Anunț organizare concurs consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Achiziții publice, Investiții

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Achiziții publice, Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *