Aproape 2 din 5 dintre copiii ai căror părinți muncesc în străinătate au rămas în țară fără mama lor alături

COPIII RĂMAȘI SINGURI ÎN ȚARĂ: Programele de sprijin socio-educațional sunt vitale: copiii resimt mai puțină furie, nesiguranță și tristețe

  • Aproape jumătate (44%) dintre copiii ai căror părinți lucrează în străinătate au rămas în țară fără mama alături, fie că aceasta este plecată împreună cu tatăl, fie că este singurul părinte plecat din familie
  • Cu toate că nu au părinţii alături, copiii resimt într-o proporţie mai mică trăiri emoţionale precum tristeţe, singurătate, furie, oboseală şi într-o proporţie mai mare stări precum liniştea, veselia, siguranţa, dacă sunt integrați în programe de sprijin socio-educațional
  • Relaţiile copiilor incluși în programul de sprijin cu ceilalţi colegi de clasă sunt descrise ca bune, fără dificultăți în cazul a 80% dintre copii

Bucureşti, 29 noiembrie 2022 – Organizația Salvați Copiii România va întări programul de sprijin pentru copiii rămași singuri acasă în judeţele Suceava, Iaşi, Vaslui, Hunedoara şi Mureş, în contextul în care rezultatele unei analize realizate în acest an, pe un eşantion de 719 copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, beneficiari ai programului de sprijin al Salvaţi Copiii, arată impactul pozitiv al programului, atât în ceea ce priveşte stările emoţionale, cât şi performanţele şcolare ale copiilor: relaţiile copiilor cu ceilalţi colegi de clasă sunt descrise ca bune, fără dificultăți în cazul a 80% dintre ei, iar performanțele școlare s-au îmbunătățit pentru 58% dintre copiii din program. Aproape jumătate (44%) dintre copiii ai căror părinți lucrează în străinătate au rămas în țară fără mama alături, fie că aceasta este plecată împreună cu tatăl, fie că este singurul părinte plecat din familie, arată datele procesate de Salvați Copiii România. Un număr de 21.024 de copii au ambii părinţi plecaţi peste hotare sau provin din familii în care părintele unic susţinător este plecat, potrivit statisticilor oficiale.

Astfel, cu toate că nu au părinţii alături, copiii resimt într-o proporţie mai mică trăiri emoţionale precum tristeţe, singurătate, furie, oboseală şi într-o proporţie mai mare stări precum liniştea, veselia, siguranţa, dacă sunt integrați în programe de sprijin socio-educațional. Pentru a evalua modul în care copiii se simt din punct de vedere emoțional, au fost folosite o serie de atribute,

pozitive sau negative pentru care respondenții au fost îndemnați să evalueze, pe o scală de la 1 la 10, măsura în care fiecare dintre aceste stări îi definesc.

  • Astfel, în cazul tristeţii, scorul mediu pentru copiii cu părinţii plecaţi din programul Salvaţi Copiii este de 3,5 (ca valoare medie, la nivelul întregului eșantion), în cazul singurătăţii este de 2,8, pentru oboseală, scorul mediu menţionat de copiii din program este 4, în vreme ce în cazul furiei scorul este de 3,2.
  • Pentru aspectele pozitive, pentru copiii cu părinţi plecaţi din programul organizaţiei au reieşit scoruri medii de 7,7 pentru linişte, 8,8 pentru siguranţă şi 8,5 pentru veselie.
  • În ceea ce priveşte latura educaţională, 58% dintre copiii din program au declarat că au parcurs materia şcolară fără probleme.
  • Relaţiile copiilor cu ceilalţi colegi de clasă sunt descrise ca bune, fără dificultăți în cazul a 80% dintre copii şi cu probleme (moderate sau grave în cazul a 11% dintre ei), iar 9% dintre copii nu au răspuns la această întrebare.
  • Atmosfera de la activităţile Salvaţi Copiii este considerată plăcută de 50% dintre copii, prietenoasă de 50%, relaxantă de 35%, calmă, liniştită de 35%, confortabilă de 24%.

Programul de sprijin socio-educațional este cu atât mai important, cu cât datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România în decembrie 2021, pe un eșantion format din persoanele în grija cărora au rămas 855 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor Organizației Salvați Copiii, arată că:

  • Intenția de a lua copilul în străinătate, alături de părintele/părinții plecați, apare doar în cazul a 7% dintre copiii din eșantion. Pentru marea majoritate a cazurilor (79%) nu există o astfel de perspectivă, diferența fiind reprezentată de situațiile în care părinții nu au luat încă o decizie în acest sens. Deși procentul copiilor în cazul cărora există o perspectivă a mutării în străinătate alături de părinți este redus (doar 7%), observăm că foarte mulți dintre părinții plecați nu intenționează nici să se întoarcă definitiv în România (41%), în timp ce 38% au o astfel de intenție, iar în celelalte cazuri nu s-a luat încă o decizie în acest sens.
  • Dintre factorii care ar putea contribui la luarea unei decizii de întoarcere definitivă în țară, cel mai frecvent invocat ține de piața muncii (locuri de muncă, condiții de

salarizare) – 39%, urmat de îmbunătățirea sistemului de sănătate (24%) și de ameliorarea climatului social general/vieții politice (20%).

În acest context, Organizaţia Salvaţi Copiii România va extinde programul de sprijin pentru copiii rămași singuri acasă, derulat cu sprijinul PEPCO România, în judeţele Suceava, Iaşi, Vaslui, Hunedoara şi Mureş. În etapa actuală de program, lansată în luna octombrie, 690 de copii vor fi integraţi în programe complexe de suport socio-educaţional. Totodată, 300 de părinţi şi reprezentanţi ai copiilor vor beneficia de sesiuni de educaţie parentală, de consiliere socială şi îndrumare juridică, iar 50 de cadre didactice din şcoli partenere vor participa la workshop-uri destinate întăririi capacităţii şcolilor de a oferi servicii copiilor afectaţi de migraţia economică a părinţilor.

De asemenea, în cadrul acestui program este continuată şi campania de conștientizare a importanței timpului de calitate părinte-copil, lansată în luna august a acestui an sub egida mesajului „Împreună totul este mai bine!”. Activităţi de conectare între copii, părinţi reîntorşi din străinătate, bunici sau alte rude în grija cărora au rămas copiii în ţară vor fi pregătite pentru luna decembrie, în șase centre locale din judeţele Suceava, Iaşi, Vaslui, Hunedoara şi Mureş. În plus, cu sprijinul ghidului cu activităţi şi recomandări realizat în cadrul campaniei, 15 şcoli partenere vor pregăti astfel de activităţi, având în vedere că luna decembrie este unul din momentele din an în care părinţii reuşesc să revină în România.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat: “Copiii rămași în țară, în vreme ce părinții lor muncesc peste granițe, au devenit un fenomen sociologic specific României. Implicațiile sunt multiple, de la cele sociale, la cele educaționale și psiho-emoționale și de aceea am decis să întărim programul de sprijinire a acestor copii, pe toate cele trei componente. Nu putem suplini absența părinților, dar putem să ajutăm copilul să nu reacționeze la această absență printr-o traumă.”.

Începând din mai 2019, cu sprijinul PEPCO România, Salvați Copiii a intervenit activ pentru ca 2.000 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sau care provin din familii vulnerabile socio-economic să facă faţă dificultăţilor educaţionale, psihologice şi sociale şi

vulnerabilizărilor suplimentare generate de perioada pandemică. Astfel, aceștia au fost incluși în clase de educație remedială, pentru a putea recupera decalajele în învăţare, au participat la activităţi de socializare, au fost consiliați psihologic, atât ei, cât și familiile lor și au beneficiat de suport material de urgenţă.

Impactul pozitiv pe care programul implementat de Salvați Copiii l-a avut încă din primul an de colaborare ne confirmă că toate activitățile desfășurate în centrele pe care le susținem sunt necesare pentru a asigura buna dezvoltare psiho-emoțională și integrarea socială a copiilor cu părinți plecați în străinătate. Ne bucurăm să le putem fi aproape și să le oferim acces la activitățile educaționale atât de necesare în această perioadă”, a declarat Bogdan Grigoriu, Operational Manager, PEPCO România.

CONTEXT: HARTA COPIILOR RĂMAȘI SINGURI ACASĂ

76.170 de copii sunt în grija rudelor sau a unui părinte, în țară, în urma migrației economice a părinților, arată statisticile oficiale, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială.

Cei mai mulți copii rămași singuri acasă sunt în județele:

1. Suceava – 6.518

2. Botoșani – 5.025

3. Iași – 4.855

4. Neamț – 4.019

5. Bacău – 3.809

6. Prahova – 3.196

7. Galați – 3.067

8. Vaslui – 2.919

9. Constanța – 2.765

10. Maramureș – 2.064

Servicii destinate protecției copiilor cu părinții plecați în străinătate

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii

a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010. Peste 12.500 de copii şi 8.200 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de intervenție directă. Peste 127.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă şi la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării.

_____________________

Despre Organizația Salvați Copiii:

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii 3 de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.920.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre PEPCO România

Pepco este lanțul de retail european cu cea mai rapidă creștere, oferind îmbrăcăminte pentru întreaga familie și bunuri de uz casnic. Motto-ul rețelei „Descoperă calitatea, bucură-te de preț” atrage în fiecare lună milioane de clienți. Compania are aproape 3.000 de magazine în 17 țări din

Europa. În prezent, rețeaua are peste 25.000 de angajați, dintre care aproximativ 2850 doar în România.

La nivel de grup, Pepco desfășoară activități extinse în domeniul dezvoltării durabile pe baza unei strategii care acoperă toate domeniile ESG. Scopul companiei este de a implementa și de a oferi clienților soluții durabile prin reducerea impactului activității asupra mediului și ajută clienții să facă alegeri mai informate și benefice pentru planetă, în fiecare zi. Din punct de vedere social, își propune să diminueze inegalitățile și să ofere șanse egale la un start bun în viața de adult copiilor și adolescenților. Nu în ultimul rând, investește în dezvoltarea angajaților și îi încurajează să se implice în acțiuni de voluntariat.

Pentru mai multe informații accesați www.pepco.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *