CONSULTARE PUBLICĂ ÎN PERIOADA 27.06.2022 – 05.08.2022, PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA ȘI STABILIREA SOLUȚIILOR OPTIME DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA

ANUNŢ

referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia

                         Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia.

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada: 27.06.2022 – 05.08.2022.

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe următoarele adrese de e-mail:office@apulum.rogabriel.armean@apulum.rogheorghe.edves@apulum.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 12.07 2022, h 16,00.

                        Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Serviciul Administrare Drumuri și Utilități Publice – persoane de contact șef serviciu d-nul Gabriel Armean și inspector d-nul Gheorghe Edveș sau pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *