Municipiul Aiud. Posturi vacante scoase la concurs

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

            Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concursîn vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a unui număr de 15 posturi – funcții contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Salubrizare, după cum urmează:

– 1 post vacant de muncitor calificat, treapta profesională I;

– 2 posturi vacante de șofer, treapta profesională I

– 12 posturi vacante de muncitor necalificat, treapta profesională I

            Condițiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat, treapta profesională I:

                – studii medii/școală profesională;

                – vechime în muncă: minimum 9 ani;

           □ Șofer, treapta profesională I

               – studii medii/școală profesională;

               – vechime în meserie: minimum 3 ani;

               – permis de conducere categoriile B,C.

           □ Muncitor necalificat, treapta profesională I

               – studii generale;

               – vechime: nu este necesară.

            Condițiile generale de participare la concurs:

   –  candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de desfășurare a concursului:

– data, ora și locul desfășurării probei practice: 27.06.2022, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, situat în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9;

– data, ora și locul desfășurării interviului: 30.06.2022, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 17.06.2022, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

            Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia  și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane  din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon  0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro, persoana de contact: Haracsek Katalin Melinda, consilier în cadrul Compartimentului Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Economic, Investiții.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *