CONSULTAREA POPULAȚIEI ÎN PERIOADA PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND METODOLOGIA DE ACORDARE A GRANTURILOR PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ANUNŢ – CONSULTAREA POPULAȚIEI ÎN PERIOADA 28.04.2022 – 14.05.2022 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND METODOLOGIEI DE ACORDARE A GRANTURILOR PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU STIMULAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ȘI PERFORMANȚELOR ȘCOLARE

28.04.2022

ANUNŢ

referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Metodologiei de acordare  a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare

                         Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare  a granturilor pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru stimularea procesului educațional și performanțelor școlare” și a modelului contractului de finanțare.

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada: 28.04.2022 – 14.06.2022.

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe următoarele adrese de e-mail:office@apulum.ro;  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 13.05.2022, h 16,00.

                        Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, respectiv la avizierul autorității publice locale sau pe site-ul autorității publice locale www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *