ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI SEBEȘ

Începând cu data de 08.02.2022, contribuabilii persoane fizice pot beneficia de scutirea de la plată a majorărilor de întârziere, potrivit H.C.L. nr. 8/2022, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

            a) achită/au achitat integral, prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de 29.04.2022 inclusiv, toate obligațiile bugetare principale restante administrate de organul fiscal al Municipiului Sebeș;

            b) achită/au achitat integral, prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de 29.04.2022 inclusiv, toate sumele reprezentând amenzi de orice fel, luate în debit de către organul fiscal al Municipiului Sebeș;

            c) debitorii să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus aceste declarații, obligațiile fiscale au fost stabilite din oficiu de către organul fiscal al Municipiului Sebeș;

            d) debitorii depun cererea de acordare a înlesnirilor la plată, care este generată automat de sistemul informatic, la sediul Primăriei din Sebeș, Piața Primăriei, nr. 1, jud. Alba, după îndeplinirea corespunzătoare a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 29.04.2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Cererea se poate descărca de pe pagina web a Municipiului Sebeș https://www.primariasebes.ro/primaria/taxe-si-impozite-locale/ și transmite online (semnată și scanată) la adresa de e-mail directiavenituri@primariasebes.ro, dacă sunt îndeplinite în mod corespunzător condițiile prevăzute la lit. a) – c) din H.C.L. nr. 8/2022.

În categoria creanțelor fiscale accesorii (majorări/penalități de întârziere) pentru care se aprobă scutirea sunt cuprinse:

            a) majorările/penalitățile de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale ce se fac venit la bugetul local al Municipiului Sebeș, calculate până la data plății integrale a obligațiilor principale restante;

            b) majorările/penalitățile de întârziere stabilite prin acte de inspecție fiscală încheiate de către inspectorii fiscali sau oricare alt organ de control pentru obligațiile fiscale ce se fac venit la bugetul local al Municipiului Sebeș, calculate până la data plății integrale a obligațiilor principale restante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *