Finanțare pentru proiectarea conservării, restaurării și valorificării picturii murale vechi a bisericii ortodoxe din Ampoița

Începând cu anul 2018, Parohia Ortodoxă Română Ampoița a demarat un amplu proiect de restaurare și conservare a bisericii monument istoric de categorie B, cu hramul Sfântei Cuvioase Parascheva. În prima fază s-a realizat studiul DALI, apoi proiectarea tehnică a restaurării structurilor portante, iar la începutul acestui an s-a depus și câștigat un proiect în cadrul apelului național de finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I – 2021), lansat de Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului, în vederea elaborării fazelor de proiectare (faza unică/componente artistice) privind conservarea, restaurarea și valorificarea componentei artistice (pictură murală) la biserica ortodoxă, din Ampoița, com. Meteș, jud. Alba.

Proiectul câștigat a fost implementat în perioada mai 2021- noiembrie 2021. Valoarea aprobată a proiectului a fost de 21.585 lei, din care 19.427 lei finanțare solicitată de la INP, iar 2.158 lei, reprezentând contribuție proprie.

Rezultat tangibil al proiectului de față, ce vizează valorificarea componentelor artistice (pictură murală), finanțat de INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), se traduce prin întocmirea proiectului tehnic pentru restaurarea microstratigrafiei parietale, fapt constituie una dintre pietrele de temelie în revalorificarea acestui obiectiv de o reală însemnătate.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea documentației tehnice în vederea restaurării monumentului istoric, în deplină concordanță cu valoare istorică a monumentului și cu actuala viață comunitară și religioasă. Un alt obiectiv care a fost atins de proiectul vizat a fost promovarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al monumentului istoric – Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Ampoița prin diverse activități de informare și promovare.

Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Ampoița și cimitirul său constituie unul dintre cele mai valoroase monumente istorice parohiale ale fostului comitat Alba și a fost inclusă în Lista Monumentelor Istorice încă din 1955. A început să fie vizitată de istorici și arhitecți încă din anii `50, fiindu-i dedicate apoi  monografii în literatura de specialitate. Pe parcurs, însă, chiar din anii `70, s‐a remarcat că fără studii de parament și de arheologie nu i se pot descifra vechimea și etapele de construcție. Mostrele identificate deja din pictura pronaosului, pe care o presupunem adoptată după extinderea bisericii, adică după mijlocul secolului al XVIII‐lea, a naosului și altarului nu ar trebui să fie singulare și se va investiga dacă mai există martori din vremea sa pe zidăriile de dinaintea calotelor naosului și altarului.

Pr. Tudor Man

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *