Municipiul Aiud. Concurs pentru angajarea unui muncitor cu normă întreagă

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul situat în str. Cuza Vodă, nr. 1, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

            Condiţiile specifice de participare la concurs:

                   –  studii generale.

           Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

             Condițiile de desfășurare a concursului:

             Data, ora și locul desfășurării probei practice: 16.12.2021, ora 09:00 – la sediul Biroului Administrația Pieței, situat în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38;

            Data și locul desfășurării interviului: 21.12.2021– sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu, situat în str. Cuza Vodă, nr. 1.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 07.12.2021, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *