MUNICIPIUL AIUD. Concurs penru ocuparea unui post

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Condiţiile de participare la concurs pentru postul deexpert, clasa I, grad profesional asistent sunt:

            – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare: matematică și științe ale naturii, ramura de știință: matematică; domeniul fundamental de ierarhizare: științe inginerești;

            – cunoștințe PC – nivel avansat din:

    I. Concepte de bază ale tehnologiei informației (IT)

   II. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

  III. Procesare de text

  IV. Calcul tabelar

   V. Baze de date

  VI. Prezentări

 VII. Informație și comunicare

            – vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

            Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            – Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 10.12.2021, ora 09:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            –  Proba scrisă: 13.12.2021, ora 10:00 –  sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 08.11.2021 – 29.11.2021  (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia, tematica (cuprinde bibliografia integral), atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier                                                  în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice,  precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *