DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea planului urbanistic zonal ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN SCOPUL CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN SUBZONA L3P SI REGLEMENTARE STRADA”, Alba Iulia, str. Dacilor

ANUNŢ
cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind APROBAREA planului urbanistic zonal ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN SCOPUL CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN SUBZONA L3P SI REGLEMENTARE STRADA”, Alba Iulia, str. Dacilor. Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal: ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN SCOPUL CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN SUBZONA L3P SI REGLEMENTARE STRADA”Alba Iulia, str. Dacilor.
Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada: 07.10.2021-
17.11.2021.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la
acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail: office@apulum.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 21.10.2021, ora.16.00.
Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect pot fi
consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *