MUNICIPIUL AIUD. Concurs de recrutare pentru funcția publică de consilier, clasa I

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD                                     

            SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant este de 8 h/zi, 40 h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

 Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 28.07.2021, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9.

           Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în perioada 28.06.2021-19.07.2021 (ora 15:00), de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.           

            Condiţiile  de participare  la concurs pentru postul  de consilier,  clasa I, grad profesional debutant sunt:

             –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie geologică, inginerie geodezică, Mine, petrol și gaze, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria mediului, ingineria transporturilor, ingineria autovehiculelor, inginerie și management.       

            Bibliografia/tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date  necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Serviciului Public și pe site-ul: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, tel/fax:0258861593, int.13 – Compartiment Resurse Umane, e-mail: spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *