„Prin educație spre vocație!”, proiect al Filantropiei Ortodoxe

Comunicat de presă

Vocația de profesor stă la temelia educației. A fi învățător este o vocație și un har. Apostolul Pavel spunea corintenilor că „Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învățători”, enumerând această harismă înaintea celor care au darul minunilor, al tămăduirilor, a cârmuirilor sau a vorbirii în limbi. Măreția și noblețea acestui har este însă și pe măsura greutății îndeplinirii lui, același Apostol spunând în Epistola către Iacob:„Nu vă faceți mulți învățători, frații mei, știind că (noi, învățătorii) mai mare osândă vom lua, pentru ca toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit”(Iacob 3).

Pentru a veni în sprijinul educatorilor, în cadrul Proiectului „Prin educație spre vocație!” a demarat un amplu program de formare pentru cadrele didactice și pentru ceilalți specialiști implicați în ajutorarea celor 645 de elevi beneficiari ai proiectului. O primă etapă a constituit-o instruirea pentru utilizarea Platformei Cognitrom pentru un număr de 8 psihologi și consilieri cadrul partenerilor Fundația HEKS/EPER România și Fundația FAER Reghin, la sfârșitul căreia, cele 8 persoane au obținut certificate de licență pentru utilizarea CCP.

Această platformă va fi utilizată pentru identificarea vocațiilor cu care sunt înzestrați elevii, adică trăsăturile relevante pentru orientarea în carieră. CCP include 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valorifica potențialul elevului

O altă etapă o constituie începerea cursurilor de formare a celor 48 de cadre didactice, mediatori școlari și cadre didactice voluntare din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” implicate în proiect. Prima sesiune de cursuri a demarat în data de 18 februarie, având ca temă „Formare de competențe și abilități în domeniul educației incluzive și remediale”.

În urma instruirii, vor fi identificate soluțiile practice de aplicare a principiilor educației incluzive în programul „Școală după școală”, care să se definescă prin: flexibilitate şi diversitate, intervenții si activități adaptate la nevoile copilului, prin diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive, printr-o metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor. O mare importanță se va acorda particularităților învățământului centrat pe elev, și anume comutarea accentului de pe direcția informativă a procesului educativ, pe cea formativă și a armonizării laturii cognitive a copilului cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală.

În cadrul cursului profesorii vor fi încurajați să vorbescă despre felul în care vâd aplicabile principiile teoretice în cadrul propriilor grupe de copii dar și care sunt provocările sau obstacolele pe care le întrevâd. Consider că formarea este necesară și utilă pentru că se va contura o viziune comună asupra felului în care vor fi abordate si puse în practică principiile educatiei inclusive și remediale. În același timp, va fi lansată o provocare si o invitație pentru profesori să aducă propriul aport și să aplice în mod specific și creativ aspectele teoretice discutate, având în minte binele superior al copilului. Succesul va fi și pe măsura internalizării unor repere comportamentale precum acceptarea necondiționată(indiferent de performanțele școlare ori de altă natură), gândirea pozitivă (convingerea că fiecare copil este valoros) alături de empatie, respect, căldură, autenticitate și congrueță” – a declarat psiholog Nicoleta Presecan, manager de formare în cadrul proiectului.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *