Modelele de declaraţie pe proprie răspundere şi adeverinţă de angajator de care ai nevoie ca să ieşi din casă începând de marţi

Modelul de Declaraţie pe Proprie Răspundere poate fi descărcată aici iat modelul de Adeverinţă de Angajator poate fi descărcată de aici.

De asemenea, cele doua adeverinţe le puteţi prelua în formt texte de aici:

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul…………………………………………………………………………………………………………

Domiciliat în…………………………………………………………………………………………………………

Cu reședința în fapt în…………………………………………………………………………………………..

Născut/născută în data de………………………………în localitatea…………………………………..

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul

Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul

orar ……………. din următorul motiv:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:                                                                                                   Semnătura:

Adeverinţă angajator

              Subsemnatul (nume, prenume), …………………………….., în calitate de (funcţia) ………………, în cadrul (organizaţia) …………………….confirm faptul că deplasarea persoanei menţionată mai jos, între domiciliu şi locul său de muncă, este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

 Nume: …………………………

 Prenume: ………………………

 Data naşterii: …………………

 Adresa: ………………………………………….

Domeniul activităţii profesionale: ………………….

Locul de desfăşurare al activităţii profesionale: …………………..

Traseul deplasării: ……………………………….

Mijlocul de deplasare: ……………………..

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

Perioada :  ………../………. 2020 până la…………../………… 2020

SEMNĂTURA

Se va menţiona de către angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfăşurării activităţii de către angajat, pentru care este justificată deplasarea (ex: perioada carantinării zonale), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverinţă.

* Adeverinţa se va completa şi certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *