Municipiul Sebeş. Se instituie noi măsuri pentru diminuarea numărului de infectări cu coronavirus

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA NR. 9

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș

privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului

SARS-COV2 pe raza Municipiului Sebeş

Luând în dezbatere incidenţa cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus la nivelul Municipiului Sebeş din ultimele 14 zile ;

In temeiul:

 • Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID 19;
 • Hotărârii de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 Octombrie 2020;
 • Ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii Legii educaţiei a sistemului de învăţământ nr. 1/2011;
 • Ordinului comun al MEC/MS NR. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor /instituţiilor de invăţământ în condiţii de de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor  cu virusul SARCOV-2;
 • Hotărârii nr. 51/29.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2 pe raza Municipiului Sebeş;

 Având în vedere prevederile OUG 21/2004 privind Sistemul de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând cont de prevederile art.10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin HG 1491/2004;

           În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CLSU  Sebeş, anexă la Dispoziţia Nr. 180/16.02.2017, Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, convocat în ședință extraordinară în data de 05.11.2020.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) La nivelul unității administrativ-teritoriale  Sebeș, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori, începând cu data de 05.11.2020, ora 00:00, se instituie următoarele  măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

 1. Se mențin suspendate temporar activitățile didactice care presupun prezența față în față din unitățile de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online;
 2. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise, este obligatorie;
 3. Administratorii și proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective;
 4. Activitatea Centrului Cultural ”Lucian Blaga”, a instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, a școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Organizarea și desfășurarea activității de spectacole și/sau concerte în spații închise cu public este interzisă;
 5. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), atât în spații deschise, cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc);
 6. Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă.
 8. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
 9. Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 10. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
 11. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
 12. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 13. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
 14. Instituțiile cu atribuții în domeniu, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3)  Măsurile stabilite la alin. 1 se  mențin până în data de 13.11.2020  ora 24,00.

Art.2. (1) Pentru prevenirea și combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 05.11.2020 oficierea căsătoriilor se va face exclusiv  la sediul Centrului Cultural ”Lucian Blaga” , în următoarele condiții:

 1. număr maxim de participanți  la sediul  Centrului Cultural ”Lucian Blaga” – 12 persoane, exclusiv ofițerii de stare civilă;
 2. toți participanții au obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe tot parcursul  participării la eveniment ;
 3. participanții la eveniment vor păstra distanța de 2 m,  dacă provin din familii diferite;
 4. este interzis consumul alimentelor, al băuturilor alcoolice și nealcoolice ;
 5.  la încheierea evenimentului, toti participanții vor părăsi deîndată locația.

 Art. 3. Administratorul Pieței Agroalimentare Dacia va lua următoarele măsuri suplimentare:

 1. Piața Dacia va funcționa după următorul program :
ZIUA SĂPTAMĂNIIZONA LEGUME FRUCTEZONA LACTATEZONA CUPTOARE MICIORAR
LUNIDESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
MARTIDESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
MIERCURIDESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
JOIDESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
VINERIDESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
SAMBATADESCHIS  DESCHIS PENTRU 20 PRODUCĂTORIDESCHISĂ  DOAR PENTRU COMERCIALIZARE7-15
DUMINICAINCHISINCHISINCHIS
 • Comercializarea produselor lactate în Piața Dacia Sebeș se poate desfășura în zilele de luni- sâmbătă, fără a se depăși un număr de 20 de producători, iar publicul în limita a maxim 15 persoane, pentru asigurarea distanței de minim 2 m;
 •  Accesul va fi permis doar persoanelor care poartă mască facială și care acoperă nasul si gura;
 • Comercianții vor purta în permanență masca facială care să acopere nasul și gura;
 • Afișarea în locuri vizibile a informației privind obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura.

Art.4. Hotărârile adoptate de CLSU Sebeș până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic şi Direcţiei Poliţie Locală, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă ,,Unirea” al Judeţului Alba precum şi  către toate unităţile de învățământ, Direcţiei Poliţie Locală, Poliţiei Municipale, Serviciului Public pentru Administrare a Patrimoniului, Direcţiei de Asistenţă Socială, SPCLEP Sebeș, Centrul Cultural ”Lucian Blaga”,  operatorilor economici de tipul unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor şi operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, precum și celor care dețin spații comerciale, prin toate mijloacele de comunicare în masă avute la dispoziție şi se va afișa, prin grija Compartimentului Relații Publice, Comunicare şi Informatică, pe site-ul  primăriei www.primariasebs.ro, precum și în social-media.

Sebeş, 05.11.2020

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  SEBEŞ,

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ,

DORIN GHEORGHE NISTOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *