„Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XIV-a. Conferință Națională on-line organizată de Muzeul Naţional al Unirii

Joi, 5 noiembrie 2020, va avea loc Conferința Națională „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XIV-a – De civitate librorum. Lucrările Conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: Jan Amos Komenský – o moştenire culturală de 350 de ani și Despre arta cărţii: între literă şi imagine. Vor participa specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate din Eger (Ungaria), Bratislava (Slovacia), Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Brăila, Vâlcea, Zalău și Alba Iulia. Lucrările conferinței se vor desfășura în mediul on-line.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

PROGRAMUL CONFERINȚEI
JOI, 5 noiembrie 2020
Orele 09.30–09.45 Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor
DESCHIDEREA CONFERINŢEI
Orele 09.45– 10-40 Prezentare de carte
Andreea Mârza, Portretul unui iluminist ardelean: bibliotecarul
Imre Dániel (1754-1804), prefață de István Monok, Cluj-Napoca, Ed.
Mega, 2020
Ștefan Stanciu, Afinități culturale europene: prin colbul cărților
spaniole vechi din bibliotecile Transilvaniei (sec. XVII-XIX), prefață de
Eva Mârza, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2020
Ioan Zoba din Vinț, Apulum – Cărare pre scurt pre fapte bune
îndreptătoare. Ediție, note, studiu introductiv, glosar și lista
prescurtărilor de Alin-Mihai Gherman, Alba Iulia, Ed. Cognitiv, 2019
Eva Mârza, Alexandru Știrban, Florin Bogdan, Ex-libris. Colecția
Mârza, Alba Iulia, Ed. Cognitiv, 2019
Florin Bogdan, Catalogul cărții românești vechi din fondurile
Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2019
Apulum – series Historia & Patrimonium LVII/2020.
Supplementum
Orele 10.40 – 13.10 Desfășurarea lucrărilor conferinței – secțiunea
Jan Amos Komenský – o moştenire culturală de 350 de ani
Orele 13.10– 14.00 Pauză
Orele 14.00– 17.45 Desfășurarea lucrărilor conferinței – secțiunea
Despre arta cărţii: între literă şi imagine
Orele 17.45– 18.00 Discuții – încheierea conferinței

JOI, 5 noiembrie 2020
Desfăşurarea conferinţei: 10.40–13.10
Secţiunea Jan Amos Komenský – o moştenire culturală de 350
de ani
10.40 –11.05
Eva Mârza, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Învățătorul popoarelor Jan Amos Komenský (1592-1670). O
cugetare la 350 de ani de la moarte
11.05 –11.30
Elisaveta Drăghici, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
Jan Amos Comenský – Școala vârstei adulte (școala bărbăției)
11.30 –11.55
Attila Verók, Universitatea „Eszterházy Károly” Eger –
Institutul de studii istorice. Departamentul de patrimoniu
cultural și istorie culturală
The reception of Comenius in early modern Transylvania.
Lessons from book history research / Recepția operei lui Comenius în
Transilvania epocii moderne timpurii. Învățături din cercetarea
cărților de istorie
11.55 –12.20
Sana Silviu, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor
Comenius în fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene
„Gheorghe Şincai” Bihor
12.20 –12.45
Ioan Maria Oros, Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor
„Amor Librorum Unit Nos” din România, Zalău
Ediții din operele lui Comenius și ale contemporanilor săi în
colecții sălăjene
12.45 –13.10
Laura Stanciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Un manual neconvențional pentru formarea continuă a
preoților sau cum Biserica modernizează societatea (sfârșitul
secolului al XIX-lea)
13.10 – 14.00
Pauză
JOI, 5 noiembrie 2020
Desfăşurarea conferinţei: 14.00 – 17.20
Secţiunea Despre arta cărţii: între literă şi imagine
14.00 –14.25
Csongor Vass, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Litere, Școala doctorală
Imagine și text în operele lui Pál Baranyi
14.25–14.50
Anda-Lucia Spânu, Florin Bogdan, Academia Română,
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Vederi ale orașelor din Țările române în colecțiile Muzeului
Național al Unirii Alba Iulia
14.50–15.15
Angela Škovierová, Oľga Vaneková, Universitatea „Comenius”
din Bratislava, Institutul de limbi străine, Facultatea de
Medicină
Poetic images by Ignac Batan (Batthyany) / Imagini poetice de
Ignac Batan (Batthyany)
15.15–15.40
Monahia Marina Avram, Mănăstirea Bistrița
Miniaturi de la Școala de caligrafi și miniaturiști de la Bistrița
din sec. XVIII-XIX
15.40–16.05
Olimpia Mitric, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava,
Facultatea de Istorie și Geografie
Miscellaneu de literatură populară ilustrată (sec. XIX)
16.05–16.30
Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Biblioteca Academiei
Române filiala Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia
Din sursele grafice ale miniaturisului Picu Pătruț
16.30–16.55
Gabriela Dănilă, Doina Hendre Biro, Biblioteca Națională a
României. Filiala Biblioteca Batthyaneum
Contribuții în cadrul proiectului Manuscriptorium, de
valorificare prin digitizare a unor manuscrise și incunabule ale
Bibliotecii Batthyaneum. Întocmirea și tehno-redactarea metadatelor
16.55–17.20
Cristian Mladin, Biblioteca Națională a României. Filiala
Biblioteca Batthyaneum
Colecția integrală de ex-libris-uri din Biblioteca Batthyaneum.
Un proiect de valorificare digitală
17.20–17.45
Rodica Maria Volovici, Liliana Oprescu, Biblioteca
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Cărți românești moderne – adevărate valori și surse de
informație istorică
17.45–18.00

Discuţii – încheierea conferinţei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *