LUCRĂRILE DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA LICEUL SPORTIV DIN ALBA IULIA AU FOST FINALZIATE

Creșterea siguranței și a gradului de confort pentru elevi și profesori, reducerea consumului de energie cu 40% și implicit a cheltuielilor,  diminuarea gazelor cu efect de seră cu 60%  sunt principalele efecte pozitive ale lucrărilor derulate de Primăria Alba Iulia la Liceul Sportiv, cu fonduri europene.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt 1.111 elevi, profesori și personal didactic și nedidactic auxiliar de la intituția de învățământ menționată.

Intervențiile principale derulate prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învațământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv” s-au concretizat în: reabilitarea termică a elementelor de anevelopă a clădirii, respectiv a sistemului de încălzire/de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice; reabilitarea instalației de iluminat.

Este primul proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 finalizat de catre Municipiul Alba Iulia.

„Punctez câteva dintre lucrările realizate: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; înlocuirea șarpantei, inclusiv sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice;reabilitare termică a sistemului de încălzire prin înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si modernizarea centralei termice;  înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent cu corpuri de iluminat cu LED; punerea în funcțiune a două instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, respectiv a unei instalații de producere a energie termice cu pompe de căldură aer- apă. Pentru creșterea siguranței elevilor, au fost montate instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, instalații de iluminat de siguranță, instalații electrice de forță si automatizare și două branșamente electrice noi“, a declarat Claudia Moldovan, manager proiect.

Soluțiile tehnice adoptate și evoluția legislației au permis adaptarea surselor de energii neconvenționale la un regim de funcționare performat, care permite utilizarea eficientă a puterilor instalate, fiind printre primele instalații de acest tip din Romînia care beneficiază de acest regim.

Finalizarea lucrărilor este sinonimă cu plasarea Liceului Sportiv pe lista școlilor din Alba Iulia care au trecut prin schimbări majore, cu bani europeni.

„La Alba Iulia educația are prioritate! Vorbim despre susținerea necondiționată a întregului sistem de învățământ pentru că educație de calitate se poate face doar în spații reabilitate și modernizate. Asta facem la Alba Iulia! Iar finalizarea lucrărilor la Liceul cu Program Sportiv este un exemplu concret care ne confirmă din plin acestă stare de fapt. Am făcut încă o dată diferența evidentă dintre a «a vrea» și «a realiza» în Alba Iulia, cu ajutorul fondurilor europene“, apreciază Paul Voicu, Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Alba Iulia.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, cladiri publice și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor – Operațiunea B – Clădiri Publice“.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *