PRIMARUL DORIN NISTOR A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE 2,4 MILIOANE DE LEI PENTRU O ADMINISTRAȚIE DESCHISĂ, LA SEBEȘ

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a semnat la începutul lunii iulie, contractul de finanțare nerambursabilă europeană, în valoare de 2.417.606,12 lei, pentru implementarea proiectului „Administrație deschisă pentru cetățenii Municipiului Sebeș”, derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Obiectivul general al proiectului presupune atât simplificarea accesului cetățenilor la serviciile autorităților publice, cât și creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Sebeș, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale.

Proiectul pe care îl va derula Municipiul Sebeș va presupune implementarea unor măsuri legate de informatizarea proceselor, de deschidere către cetățeni și de simplificare a activităților autorității publice locale, de dezvoltarea unei platforme informatizate pentru sistemul de asistență socială, precum și de gestiunea integrată a activităților consiliului local. Aceste măsuri vor implica:

– stocarea electronică a documentelor aflate în arhiva Primăriei Municipiului Sebeș și crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor care prezintă valoare operațională în prezent;

– realizarea și implementarea unui sistem informatic pentru Direcția de Asistență Socială, necesar gestionării dosarelor corespunzătoare mai multor beneficii sociale acordate cetățenilor municipiului: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încălzire, ajutor de urgență, cantină socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoane cu handicap, alocație de stat, tichete sociale, locuințe sociale sau alte servicii sociale;

– crearea și implementarea unor soluții de gestiune integrată a activităților consiliului local, care vor include diferite instrumente informatice de lucru pentru efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat necesare pregătirii și desfășurării ședințelor de consiliu local, pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii și comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și un sistem de conferință audio/video pentru sala de ședințe a primăriei aflată în reabilitare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *