Consiliul Local la Municipiului Sebeș convocat luni, 30 martie 2020, pentru ședința ordinară a lunii martie care se va desfășura on-line. Proiecte importante pe ordinea de zi.

Luni, 30 martie 2020, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a convocat Consiliul Local al Municipiului Sebeș în ședință ordinară, care se va desfășura on-line.

Printre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi se numără: proiectul de rectificare bugetară prin care suma de 900.000 de lei de la cultură va fi transferată spre sănătate și spre proiectele municipale de investiții. De asemenea, consilierii locali vor lua act de sponsorizările oferite de companiile din Sebeș: Star Assembly (100.000 lei), SC Oprean Srl (50.000 lei), SC Elis Pavaje Srl (50.000 lei) și Alpin 57 Lux SA (50.000 lei), pentru a veni în sprijinul măsurilor de combatere a epidemiei cu Coronavirus. Printr-un alt proiect de pe ordinea de zi, primarul Dorin Nistor susține sprijinirea persoanelor singure sau a familiilor aflate în imposibilitatea asigurării traiului zilnic. De această măsură pot beneficia:  persoanele cu vârsta peste 65 de ani, fără susținători și fără venituri și persoanele izolate la domiciliu fără susținători și fără venituri. Măsura de sprijin se va acorda pe durata decretării stării de urgență în situația persoanelor vârstnice, iar în situația persoanelor izolate la domiciliu pe durata stabilirii izolării de către instituțiile competente, dar nu mai mult de 14 zile.

Investițiile continua în Municipiul Sebeș, iar pentru modernizarea sistemului de iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, pe strada Mihail Kogălniceanu, pe strada Mircea cel Mare, pe strada Sava Henția și extinderea sistemului de iluminat public pe strada Fântânele, va fi supus aprobării consiliului local devizul general în vederea semnării unui contract de finanțare nerambursabilă.

Vă rugăm să consultați, în rândurile de mai jos, proiectul cu ordinea de zi.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2020, introducerea de investiții noi în Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2020 și estimări pe 2021-2023- propus suplimentar pe ordinea de zi.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.85/2017 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor din Municipiul Sebeș și a localităților aparținătoare-propus suplimentar pe ordinea de zi.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General modificat pentru obiectivul de investiții,, Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud. Alba

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisia de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în regim de închiriere a locuințelor construite din fonduri AN.L. disponibile în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș și aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș RA, a tipurilor de valorificare, a prețurilor de vânzare directă și nivelul maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.43/11.05.2012, pentru chiriașul Edu Constantin, din blocul ANL 53,sc.D, ap.1 –cartier Lucian Blaga.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

7. . Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal,, SFÂNTA SOFIA” Sebeș a locuinței, situată administrativ în loc. Petrești, str.1Mai, nr.83B, jud. Alba, imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș cu inv.10235.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sebeș pe anul 2020.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere locuință nr.10/12672/02.04.2015 – titular ARGATU Costică Cristinel.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice-compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Sebeș-compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sebeș-compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de zi Petrești –compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș..

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

14. .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice –compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

15 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință 09/5977/18.02.2014 situată administrativ în Municipiul Sebeș, b-dul. Lucian Blaga, nr.68A-titular Tîrziu Silvia.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, Județul Alba, după promovarea în grad profesional imediat superior a trei funcționari publici.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

18. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L nr.300/28.11.2019 și APROBAREA DOCUMENTAȚIEI P.U.Z și a R.L.U proiect nr.56-17/201 PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Parcelare în vederea construirii de locuințe unifamiliale” intravilan, Petrești, str. Simion Bărnuțiu, nr.25, jud. Alba, beneficiar: Meister Ioan și Meister Signora.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat

19. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de onoare” al Municipiului Sebeș domnului JEAN PONCET.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

21. Proiect de hotărâre privind nomenclatorul stradal al municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat

22.Informarea nr.13352/19.02.2020 -raportul anual al primarului Municipiului Sebeș cu privire la starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale.

23.Informarea nr.19345/06.03.2020 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Alba.

24.Informarea nr.20469/2020 a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

25.Informarea nr.7949/2020 a domnului Muntean Ioan în legătură cu Spitalul Municipiului Sebeș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *