ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI SEBEȘ (SEBEȘ, PETREȘTI, LANCRĂM, RĂHĂU)

Municipiul Sebeș – Direcția venituri, ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul nr.195/16.03.2020 a Președintelui României, precum și ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.29/21.03.2020, privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, aduce la cunoștință următoarele:

1.Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se prorogă primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația de 9,99%, stabilită de Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin HCL.nr.328/2019.

2.Informăm contribuabilii persoane fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale și/sau mixte, dobândite, construite sau evaluate până la data de 31.12.2014, și care doreau să depună declarațiile fiscale însoțite de Raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, care să reflecte valoarea clădirilor la data de 31.12.2019, până la 31.03.2020, că acest termen se prelungește până la data de 30.06.2020 inclusiv. Dacă după acest termen, nu se va proceda la evaluarea/reevaluarea acestor clădiri, și depunerea declarației fiscale, impozitul pe clădiri pe anul 2020, va fi stabilit prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform ar.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

3.De asemenea, informăm contribuabilii persoane juridice care dețin în proprietate clădiri dobândite, construite sau evaluate până la data de 31.12.2016, că termenul de depunere a declarației fiscale însoțită de un Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, care să reflecte valoarea clădirilor la 31.12.2019, se prorogă până la data de 30.06.2020 inclusiv. Dacă până la acest termen, nu se va proceda la evaluarea/reevaluarea acestor clădiri și depunerea declarației fiscale, impozitul pe clădiri pentru anul 2020, va fi stabilit prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile determinate potrivit art.460 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

4. Vă reamintim că modalitățile de plată la care puteți apela, sunt cele afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș, secțiunea E-PAYMENT, (on-line) respectiv:

-plata cu cardul bancar pe baza parolei eliberată de către direcția venituri;

-plata prin ghișeul unic al Sistemului Național Electronic de plata on-line cu cardul bancar – www.ghiseul.ro;

-la casieria instituției din str. Piața Primăriei nr.1, astfel: luni de la 8.30- 18.30, marți pana vineri

de la 8.30 -16.30;

-prin Ordin de plată în conturile corespunzătoare fiecărui tip de impozit și afișate pe site-ul nostru la secțiunea IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE.

Orice relație o puteți solicita la telefoanele: 0258/731132, (inspectori executări silite), 0258/700098, (Colectare creanțe bugetare) și 0258/734881 (inspectori parter), precum și online, pe adresa de email directiavenituri@primariasebes.ro,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *