Tribunalul Alba își suspendă activitatea de judecată

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Alba este abilitat să vă remită următorul:

COMUNICAT DE PRESĂ

Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:

Prin H O T Ă R Â R E A Nr.4/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, întrunită la data de 30.01.2020, s-a hotărât continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, prin amânarea cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente după cum urmează :

Secţia I civilă:

– ordin de protecţie;

– ordonanţă preşedinţială vizând minorii;

– măsuri de protecţie urgente (Legea nr.272/2004);

– suspendarea executării silite;

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă:

– suspendare act administrativ – art.14 şi 15 din Legea nr.544/2004;

– suspendare licitaţie;

– procedura insolvenţei la cererea debitoarei;

Secţia penală:

– cauze în care au fost dispuse măsuri preventive;

– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cauze pentru care legea prevede judecarea de urgenţă sau într-un termen de cel mult 5 zile;

– cauze reglementate de Legea nr.302/2004

Personalul auxiliar al Tribunalului Alba din cadrul departamentelor de relaţii cu publicul (Arhivă, Registratură), ca formă de protest, vor asigura numai 1/3 din programul de lucru cu publicul (între orele 8.30-10.30), după cum reiese şi din Hotărârea Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *