MĂSURI PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI URBAN, O PRIORITATE PENTRU REGIUNEA CENTRUMunicipiul Alba Iulia, proiect pilot de cooperare internațională pentru mobilitate urbană

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) asigură o participare constantă a Regiunii Centru în programele de cooperare interregională și transnațională finanțate în mod direct de Comisia Europeană. Implicarea ADR Centru în aceste programe oferă regiunii noastre oportunitatea de a participa la procese de învățare, schimb de experiență și împărtășire de bune practici în domenii relevante pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.

Unul din cele mai recente proiecte implementate la nivel regional este CHESTNUT –CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport” (“CHESTNUT – Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”), un proiect finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea ce are în vedere conturarea unor planuri de mobilitate urbană durabilă în zonele urbane funcționale și dezvoltarea unui sistem de transport ecologic, funcțional, și mai bine conectat în regiunea Dunării.

Plecând de la premisa că o bună planificare a aspectelor de mobilitate urbană trebuie să ia în considerare Zonele Urbane Funcționale ale orașelor și nu doar perimetrul administrativ al acestora, pe parcursul celor aproape 3 ani de implementare, partnerii proiectului au dezvoltat scenarii de mobilitate și au conturat măsuri clare pentru optimizarea procesului de planificare a serviciilor de transport public în 12 dintre zonele urbane funcționale din Regiunea Dunării. La nivel regional, implementarea acțiunilor proiectului CHESTNUT s-au desfășurat la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Alba Iulia și au inclus măsuri specifice pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Alba Iulia și în localitățile cu care acesta are relații funcționale din punct de vedere al organizării serviciilor de transport și mobilitate, respectiv: Cricău, Ighiu, Ciugud, Galda de Jos, Sântimbru, Întregalde și Mihalț.

Proiectul CHESTNUT a inclus și o acțiune pilot ce a vizat realizarea unui studiu de prefezabilitate pentru construirea unui nod intermodal la nivelul județului Alba. Această inițiativă, a fost conturată cu sprijinul partenerilor de proiect dar și al altor experți în mobilitate de la nivel internațional, național și regional și este o măsură inclusă în planul de mobilitate urbană durabilă de la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Alba Iulia. „Realizarea unui nod intermodal în Regiunea Centru este o investiție necesară ce contribuie la decongestionarea traficului, diminuarea gradului de poluare, dezvoltarea economică și automat, la creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Alba Iulia și zonele limitrofe acestuia. De asemenea, activitățile economice generate de realizarea acestei investiții constituie o sursă de venit pentru autoritățile locale din zonă.” a declarat domnul Simion Crețu, directorul ADR Centru.

În contextul activităților promovate de acest proiect, ADR CENTRU a organizat în 16 aprilie 2019 la Brașov o conferință regională la care au participat actori de la nivel internațional, național, regional și local, responsabili de dezvoltarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană și specialiști din domeniul mobilității. Conferința a fost o oportunitate pentru discutarea provocărilor din domeniul mobilității dar și pentru prezentarea și discutarea scenariilor propuse pentru construirea și amplasarea nodului intermodal la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Alba Iulia.

Pentru informații suplimentare privind proiectul CHESTNUT și acțiunile derulate vă invităm să contactați Serviciul Cooperare Externa/Dezvoltare Programe, Proiecte Regionale din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, email office@adrcentru.ro, tel. 0358 401.276 int. 461

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *