Municipiul Aiud. Licitație pentru închirierea locurilor de vânzare

ANUNŢ

MUNICIPIUL AIUD

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 18 aprilie 2019, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare.

Procedura de organizare şi desfășurare a licitației este prevăzută în regulamentul de funcționare a pieței, afișat în perimetrul acesteia.

Cei interesați vor depune la administrația pieței cerere de închiriere pentru locurile de vânzare solicitate şi vor prezenta documentele care le atestă calitatea de comerciant sau producător agricol persoană fizică, până în data de 17 aprilie 2019, ora 12:00.

Cererile vor fi însoțite de certificatul de atestare fiscală eliberat de Primăria municipiului Aiud, prin care se face dovada faptului că solicitantul nu are obligații de plată restante către bugetul local.

Nedepunerea sau neprezentarea documentelor solicitate atrage după sine respingerea cererii.

Informații suplimentare se pot obține la sediul administrației pieței sau la telefon 0258/863582.

Biroul Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *