ANUNŢ, referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism P.U.Z. “REGLEMENTARE STRADA ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”

ANUNŢ – CONSULTARE PUBLICĂ ÎN PERIOADA 03.10.2022 – 11.11.2022, PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM: P.U.Z. “REGLEMENTARE STRADA

Citește mai mult

INVITAȚIE LA DEZBATEREA PUBLICĂ – aprobarea planului urbanistic zonal ,,ELABORARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADA ACCES” Alba Iulia, str. Dr. Ioan Dragomir

ANUNŢcu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂREprivind aprobarea planului urbanistic zonal:,,ELABORARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADA ACCES”Alba Iulia, str.

Citește mai mult