Ședință de Consiliu Local la Aiud. Rectificări bugetare și alte proiecte importante pe ordinea de zi

În data de 29 iunie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Proiectul ordinii de zi a ședinței cuprinde 24 de proiecte, inițiate de conducerea Primăriei municipiului Aiud:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Localpe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiudpe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarearectificării indicatorilor tehnico economici cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, anexă la contractul de administrare nr. 2525/2016.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiilor taxi atribuitetransportatorilor autorizaţi  PFA SUHOVERSCHI DORIN,  SC PREMIUM AUTO PLUS SRL.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a loturilor de teren nr. 7, 11 și 17, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de „ Parcări auto pentru autoturisme” şi închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui nr. de 9 parcele de teren, situate în municipiul AIUD pe strada Transilvaniei.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobareaStudiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Construire adăpost pentru câini fără stăpân”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației a trei încăperi situate la etajul I aimobilului construcție C1, situată administrativ în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 14, aflată în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Colegiului Tehnic Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de întabulare, parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren înscris în CF nr. 91329 Aiud, nr. top/cad. 91329, cu suprafața de 6964 m2 , Aiud, str. Transilvaniei.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de identificare, parcelare, schimbarea categoriei de folosință, alipireși înscrierea construcției Grădinița cu Program Prelungit  “Primii Pași”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare adestinației imobilului teren și construcții situat administrativ în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 – Grădiniță Aiud înscris în CF nr. 91256 Aiud, proprietar Municipiul Aiud – domeniul public, aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Ovidiu Hulea Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea recalculării chiriilor la locuinţele pentru tineri din Aiud, bl. P2F, str. Ecaterina Varga nr. 61A.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listeide  repartizare  a locuinţelor pentru tineri, tip ANL, destinate închirierii, în municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea repartizării fondurilor  nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Aiud pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Programului aprobat pentru anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente de pe  raza MUNICIPIULUI AIUD.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind sistematizarea traficului rutier pe str. Băilor și str. Rozelor.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului “Festivalul internațional de Folclor”, ediția a VII-a,în perioada 9-12 august 2017,în municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea compensării  chiriei datorate Municipiului Aiud  de Asociația Club Sportiv Dojokan Activ Aiud și Fundația Inter Art Aiud, pentru folosința imobilelor   cunoscute sub denumirea ”Cinematograf Transilvania Aiud”, respectiv ”Galeriile Inter Art Aiud”, cu contravaloarea lucrărilor executate la aceste imobile.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.306 din 20.12.2016 privind aprobarea Calendarului Principalelor evenimente organizate direct de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Aiud în anul 2017 cu evenimentul „Ateliere de teatru în limba franceză Aiud 2017” și implicit pentru aprobarea acestui eveniment.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind revocare a HCL nr. 70 din 23.03.2017 privind aprobareaunui parteneriat între Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Alba prin Ocolul Silvic Aiud şi Consiliul Local Aiud  în vederea alocării de lemn de foc din fondul forestier proprietate publică a  statului  de pe raza municipiului Aiud pentru comunităţile locale.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

      24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului ’’Eco Agrement Aiud – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’ pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.