Joi, 27 aprilie, Sedinta a Consiliului Local Aiud

COMUNICAT

MUNICIPIUL AIUD

În data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea contului  de execuţie al Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud  cumulat la 31.03.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contuluide execuţie al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud  cumulat la 31.03.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea contului  de execuţie al Spitalului Municipal  Aiud  cumulat la 31.03.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobareaexecuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 31.03.2017 pentru Municipiul Aiud.

                                                 Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind cuantumul burselor pentru anul școlar 2016 – 2017 și numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Aiud pentru semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1.   Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua familiei”.

                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Cupa Tineretului la Fotbal – Cireși de Mai”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Copilului”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei autorizaţii taxi atribuitătransportatorului autorizat   SC BETON LUXURY SRL-D.

                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințeîntre doi chiriași din blocul de tip ANL,P2F, str. Ecaterina Varga nr. 61A, Aiud.

                        Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin Programul „Alba Urban 2011 – componenta Parcuri de fitness în aer liber” din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul privat al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificareaart. 3, alin. 3 din Anexa la HCL nr. 289/24.11.2016, prin care s-a aprobat Regulamentul deacordare a premiilor de excelență elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Şcolar Naţionale și  Internaţionale și aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor de excelenta pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de excepţie.

                                                        Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului teren înscris în CF 91972 Aiud, cu nr. top. 2666/58/2, 2667/1/58/2, situat în Aiud, str. Valea Lupului, nr. 56.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de parcelare, înscrierea construcției și întabulareîn regim de carte funciară a imobilului înscris în CF 91256 Aiud, cu nr. cad. 91256, situat în Aiud, str. Simion Bărnuţiu, nr. 24.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință instituit prin HCL nr. 245/25.10.2007, în favoarea Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, respectiv HCL nr. 246/25.10.2007, modificată prin HCL nr. 262/29.11.2007, în favoarea Fundației Inter – Art. Aiud, asupra unor spații din imobilul construcție situat administrativ în Municipiul  Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 933 din 09.05.2007 încheiat între SPAPL Aiud și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. București.

                                                                Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE între Municipiul Aiud prin Muzeul de Istorie și Științele Naturii și Consiliul Județean Alba prin Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobareaStudiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  “Semaforizare treceri pietoni pe str. Stadionului (în fața brutăriei)”.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren înscris în CF/cad/top. nr. 75999, cu suprafața de 135 m2, situat în Aiud, str. Strâmtă, nr. 15 și concesionarea directă a terenului către Vitan Monica Maria.

                                      Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcării nr.107 din str. Sergent Hațegan către domnul Moldovan Vasile.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Aiud și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

                                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 245 din 27.10.2016 de  schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4281/25.03.2009, ce are ca obiect lotul de teren nr. 7 din Corpul A al Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 246/27.10.2016 deschimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4285/25.03.2009, ce are ca obiect lotul de teren nr. 11 din Corpul A al Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul public al Municipiului Aiud, a imobilului construcţie şi teren aferent, reprezentând grădiniță, situat administrativ în Aiud II, str. Gheorghe Lazăr, nr. 21.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Raportul periodic de activitate conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.