Peste 32.000 de cauze au intrat in 2016 pe rolul instantelor din judetul Alba

În data de 24.02.2017, Tribunalul Alba a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2016, în cadrul Adunării generale a judecătorilor, organizată la sediul acestei instanţe.

La şedinţa de bilanţ au participat, alături de judecătorii Tribunalului Alba şi doamna judecător Paştiu Alexandra – preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, , domnul judecător Mocan Aurelian -vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, domnul judecător Motolea Marius -vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, domnul judecător Cristea Horia Dorin –preşedintele Judecătoriei Alba Iulia, doamna judecător Cristea Dragoş Nicoleta –vicepreşedintele Judecătoriei Alba Iulia, doamna judecător Răzăilă Simona- preşedintele Judecătoriei Sebeş, doamna judecător Farcaş Monica –preşedintele Judecătoriei Blaj, domnul judecător Danciu Cornel Ştefan – preşedintele Judecătoriei Câmpeni, domnul Ungureanu Marius – prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

În cursul anului 2016, la instanţele din judeţul Alba s-a înregistrat un număr de 32.632 cauze nou intrate, cu 5.605 cauze mai mult decât în anul 2015. Din acest total, 10.242 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 22.390 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.580 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 5.278 cauze la Judecătoria Aiud, 2.583 cauze la Judecătoria Câmpeni, 1.827 cauze la judecătoria Blaj, 3.122 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2015, la nivelul Tribunalului Alba, se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 1.929 cauze mai mult, iar la nivelul judecătoriilor, numărul este cu 3.676 de cauze mai mare decât în 2015. Cea mai mare creştere la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat la Judecătoria Alba-Iulia, unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2016 la 9.580 cauze, faţă de 7.510 cauze în anul 2015.

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere cu 4.386 cauze faţă de anul 2015, de la 36.169 – în anul 2015, la 43.555 – în anul 2016. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat un număr de 13.861 cauze, din care 10.242 cauze nou intrate şi 3.619 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2016). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate în perioada 2014 – 2016 la nivelul tribunalelor și a judecătoriilor, concluzia care se impune este că există o tendința de creștere a volumului de activitate atât la tribunal cât şi la judecătorii.

Volumul de activitate al judecătoriilor a crescut faţă de anul 2015 cu 2.798 cauze,  de la 26.896 cauze  la 29.694 cauze în anul 2016. Cea mai mare crestere s-a înregistrat la  Judecătoria Alba-Iulia  unde numărul cauzelor pe rol a crescut în anul 2016, la 12.686, faţă de 11.633 cauze în anul 2015,  cu 1.053 cauze,

În anul 2016,  la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 3.396 cauze faţă de anul 2015, fiind soluţionate 31.917  cauze faţă de 28.521 cauze în anul 2015. Numărul cauzelor soluționate la Tribunalul Alba a crescut în anul 2016, la 9.297 cauze, faţă de 8.751 cauze în anul 2015,  cu 546 cauze. Judecătoriile au înregistrat o creștere a numărului de cauze soluţionate cu 2.850 de dosare faţă de anul 2015, fiind soluţionate 22.620 cauze faţă de 19.770 cauze în anul 2015. Cea mai mare creștere a numărului de cauze soluționate s-a înregistrat la Judecătoria Aiud care a soluționat  5.524 cauze, faţă de 4.488 în anul 2015, mai mult cu 1.036 dosare. La Judecătoria Sebeş au fost soluționate  3.000 cauze, faţă de 2.586 cauze în anul 2015; la Judecătoria Cîmpeni, au fost soluționate  2.521 cauze, faţă de 2.187 cauze în anul 2015;  Judecătoria Alba-Iulia, a soluționat  9.714 cauze, faţă de 8.591 în anul 2015; singura judecătorie care a înregistrat o ușoară scădere a fost Judecătoria Blaj  unde numărul cauzelor soluţionate a scăzut în anul 2016, la 1.861 cauze, faţă de 1.918 cauze în anul 2015.

Din numărul total de  32.632 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba: 7.289 cauze au fost înregistrate în materie penală;  20.081 cauze în materie civilă; 4.771 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal;  491 cauze în materia falimentului.

În anul 2016, la Tribunalul Alba, din totalul de  10.242 cauze înregistrate în anul 2016: 1.599 au fost repartizate Secţiei penale;  3.381 cauze  repartizate Secţiei civile; 5.262 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2016, pe rolul Secţiei civile a existat un număr total de 5.568 cauze, din care 2.187 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 3.381 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 5.568 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2016, au fost soluţionate 3.971 cauze, din care 260 recursuri, 933 apeluri şi 2.778 fonduri, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 1.597 cauze din care: 96 recursuri, 359 apeluri si 1.142 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2016 , pe materii (%,) este : civil 24%, minori şi familie 9%, asigurări sociale 10%, litigii de muncă 57%.

În anul 2016, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 6.546 cauze, din care 1.284 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 5.262 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 6.546 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2016, au fost soluţionate 3.783 cauze, din care 54 recursuri, 1.516 apeluri şi 2.213 fonduri, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 2.763 cauze din care: 24 recursuri, 607 apeluri si 2.132 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2016 , pe materii (%,) este: faliment 9%, litigii cu profesioniştii 15% , contencios administrativ şi fiscal 76%.

În anul 2016, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.747 cauze, din care 148 cauze reprezintă stoc din anul anterior  şi 1.599 sunt cauze înregistrate în anul 2016. Din cele 1.747 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2016, au fost soluţionate 1.543 cauze, 929 fonduri şi 614 contestaţii, iar pentru anul 2017 a rămas un stoc de 204 cauze din care: 147 fonduri si 57 contestaţii.

 

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba  a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 26,7.

Din punct de vedere al încărcăturii pe judecător şi pe schemă la nivel naţional, la Tribunalul Alba s-au înregistrat 679,6 cauze/judecător faţă de media naţională de 723,7 cauze/judecător şi 605 cauze/schemă faţă de media naţională de 600 cauze .

Încărcătura  pe schemă în anul 2016 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau sub media pe ţară, singura judecătorie care s-a situat mult peste medie fiind Judecătoria Sebeş, respectiv 975 faţă de 874,5 media la nivel national. În ceea ce privește încărcătura pe judecător în anul 2016, la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată de media pe ţară, cu excepția Judecătoriei Blaj la care media pe judecător a fost la jumătate, respectiv 503,5 față de 1.082,7 media la nivel național.

Începând cu anul 2015, activitatea instanţei este analizată şi în baza indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015 şi Hotărârea nr.683/22.09.2016.În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva noilor indicatori de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2016, Tribunalul Alba a fost „EFICIENT”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă.

În cursul anului 2016, Tribunalul Alba a urmărit îndeaproape  reducerea  termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura  respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit  art. 6  alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului.

Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 9.297 cauze soluţionate în anul 2016, un număr de 7.212 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 1.378 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 357 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 354 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani. Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor de 77,57%. 

În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor de către instanţele de fond, se constată că durata medie de soluţionare a cauzelor este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 22.620 cauze soluţionate în anul 2016 de instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba, un număr de 18.067 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 3.048 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 789 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 716 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani. Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor înregistrat de judecătorii, de 79,87%.

Analizând comparativ durata de soluționare a cauzelor în anul 2015 și 2016, se constată că, raportat la numărul de dosare soluționate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluționate în perioada 0-6 luni a crescut față de anul precedent cu un procent de +8,06 la tribunal, respectiv cu +9,37 procente la  nivelul judecătoriilor.

Trebuie remarcată preocuparea judecătorilor pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, depunând diligenţe încă de la întocmirea dispozitivului de citare, în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale şi a depunerii tuturor înscrisurilor necesare până la primul termen de judecată.

De asemenea, un aport important l-a adus şi personalul auxiliar de specialitate al instanţei, care urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de completul de judecată şi întocmeşte la timp şi cu responsabilitate lucrările ce-i revin.

În cursul anului 2016, judecătorii din cadrul Tribunalului Alba au participat la un număr mare de seminarii în cadrul Programului de formare continuă derulat prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, în domenii de interes pentru ei. În cadrul programului de formare continuă la nivel descentralizat, au fost înregistrate mai multe participări ale judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, la seminariile organizate de Curtea de Apel Alba-Iulia. La nivelul instanţei, programul de formare continuă s-a desfăşurat în cadrul fiecărei secţii prin întâlniri lunare, în cadrul cărora au fost luate în discuţie teme ancorate la realităţile sistemului judiciar.

La nivelul instanţei au fost organizate, în privinţa personalului auxiliar, trimestrial, pe secţii, şedinţe de învăţământ profesional în cadrul cărora au fost luate în discuţie  teme privind  aplicarea normelor de procedură şi eventualele modificări legislative, aspecte privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă, comercială şi penală, teme referitoare la drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar, îndatoririle grefierului de şedinţă, procedura specifică în cazul insolvenţei.

 Poziţia şi rolul judecătorului în societate, dar şi în activitatea de zi cu zi la instanţă, presupun o responsabilitate sporită şi integritate, responsabilitate şi integritate ce au fost asumate pe deplin în activitatea desfăşurată de judecătorii din raza Tribunalului Alba în anul 2016.

Personalul instanţei a dat dovadă de o bună pregătire şi cunoaştere a dispoziţiilor legale, regulamentare,  devotament faţă de instituţie, acceptarea şi îndeplinirea cu profesionalism a  tuturor atribuţiilor judiciare şi extrajudiciare. Personalul a dat dovadă de o bună cunoaştere a normelor de conduită prevăzute în codurile deontologice, în sprijinul aprofundării acestora venind şi conducerea tribunalului prin afişarea unor extrase la locuri vizibile şi accesibile personalului.

În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

Judecătoria Aiud ocupă parterul şi o parte din etajul 1 al clădirii, iar cealaltă parte a etajului 1 este în folosinţa Penitenciarului Aiud. În fila de buget pe anul 2012 au fost cuprinse fonduri pentru efectuarea expertizei tehnice pentru obiectivul ” Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Judecătoriei Aiud”., expertiză care a fost întocmită și avizată în şedinţa CTE a Ministerului Justiţiei din 21.11.2012, cu avizul nr. 20/2012.La avizarea noii expertize efectuate în anul 2016 s-a aprobat realizarea doar a lucrării de intervenții fără efectuarea extinderii. În funcție de alocările bugetare pentru anul 2017 și ținând cont de faptul că în acest an se va elibera spațiul ocupat în prezent de personalul Penitenciarului Aiud, se va trece la proiectarea și execuția lucrărilor de reparații capitale.

Construcţia în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Sebeş, deşi este în folosinţă din anul 1996, nu mai corespunde, la acest moment, cerinţelor impuse de reforma sistemului judiciar.

     Judecătoria Cîmpeni funcţionează într-un sediu nou dat în folosinţă în anul 2011. Suprafaţa desfăşurată construită este de 3047 mp, iar suprafaţa desfăşurată utilă de  2575 mp.

     Judecătoria Blaj funcţionează într-un spaţiu nou, începând cu anul 2011, când a fost semnat Procesul-verbal de recepţie finală pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere a sediului Judecătoriei Blaj”, ce a fost finanţată de Ministerul Justiţiei din fonduri de la Banca Mondială

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba-Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

Astfel, la data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat  Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/01.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

La data de 26.06.2015 Tribunalul Alba a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentele necesare demarării procedurilor de achiziție pentru întocmirea Studiilor de prefezebilitate, fezabilitate, proiectare și execuție. La solicitarea Ministerului Justiției nu s-au demarat aceste proceduri, acestea urmând a fi continuate după elaborarea de către MJ a unei Teme de proiectare cadru. În prezent este în curs de semnare la MJ a contractului pentru elaborarea temelor cadru, urmând ca după elaborarea acestora CNI să demareze procedurile de achiziție a proiectării și execuției sediului nou al Tribunalului Alba.

 

Toate aspectele prezentate în cuprinsul prezentului raport de activitate, legate de volumul de activitate, încărcătura pe judecător,  calitatea actului de justiţie, ne îndreptăţesc să apreciem că în anul 2016 personalul instanţelor din raza Tribunalului Alba s-a implicat cu responsabilitate şi profesionalism în realizarea sarcinilor de serviciu.

În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii instanţelor şi vom continua eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Tribunalului Alba şi ale instanţelor din circumscripţie.

Subliniem încă o dată importanţa sprijinului care ne-a fost acordat din partea Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi totodată necesitatea ca acest sprijin să continue şi în perioada următoare pentru realizarea obiectivelor propuse.

Pe linia relaţiilor publice, vom continua cu aceeaşi disponibilitate să comunicăm informaţii de interes public şi ne dorim ca printr-o reflectare corectă şi echilibrată în presă a activităţii judiciare a instanţelor, imaginea publică despre justiţie să fie una cât mai aproape de realitate.

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt – judecător Menchiu Marius

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.