Foto: „Dezvoltare Antreprenorială Durabilă în Regiunea Centru” – seminar de informare pentru persoanele interesate să participe la activitățile proiectului

SC DAD Expertise SRL, în parteneriat cu FUNDAŢIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenorială Durabilă în Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de muncă pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Cele 2 organizații partenere, au organizat în data de 16 martie 2018, începând cu orele 12.00, un seminar de informare pentru persoanele interesate să participe la activitățile proiectului.

Întâlnirea a avut loc, în sala de conferințe Fundației PAEM Alba, situată pe strada Traian, nr. 8 din Alba Iulia. Cu această ocazie, au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, condițiile de înscriere și participare pentru potențialii beneficiari, calendarul general al implementării celor mai importante activități.

Prezentările au fost urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri derulate în cadrul unui coffee break extins.

Obiectivul general al proiectului consta în încurajarea antreprenorialului şi a ocupării pe cont propriu prin formarea profesională a 312 persoane şi susținerea înființării a 36 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană a Regiunii Centru.

Proiectul cu o valoare totală de 8.388.306,89 lei, se implementează în perioada 15 ianuarie 2018 – 14 septembrie 2020, în toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 7.082.810,38 lei din Fondul Social European, 1.249.907,72 lei din Bugetul Naţional şi 55.588,79 lei, reprezentând contribuția proprie a SC DAD Expertise SRL.

Proiectul se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Centru, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mure şi Sibiu.

Structura grupului ținta în funcție de statutul pe piața muncii, va fi următoarea: 30 șomeri, 70 persoane inactive şi 212 persoane care au un loc de muncă şi doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

Principalele activități ale proiectului constau în:

furnizarea de servicii de formare profesională antreprenoriala, pentru minim de 25 de persoane, în fiecare județ din Regiunea Centru; selectarea şi finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri: organizarea unui concurs de planuri de afaceri; furnizarea de servicii personalizate de consiliere, consultanta şi mentorat pentru beneficiarii planurilor de afaceri selectate; suport în desfășurarea stagiilor de practică; sprijinirea demersurilor de înființare a start-up-urilor; acordarea unor micro-granturi nerambursabile în valoare de 178340 lei/plan de afaceri selectat; suport în dezvoltarea şi funcționarea afacerilor finanțate.

Pentru înscrierea în vederea participării la activitățile proiectului, accesați acest link https://goo.gl/itTESk.

După completarea formularului inițial și transmiterea acestuia, veți avea acces la un link care va permite descărcarea în format editabil a pachetului de documente necesare înscrierii.

Ulterior completării, documentele se listează, semnează, scanează și se transmit pe adresa de email office@dadexpertise.ro sau pot fi depuse personal, ori transmise prin poştă pe adresa societății: 510096, Alba Iulia, Piața Consiliul Europei, Bl. 32E, AP. 22, jud. Alba.

După primirea documentelor, veți fi contactați telefonic și pe email de către colegii noștri.

Link-ul pe care îl veți primi după completarea chestionarului inițial, vă va permite accesul și la alte documente informative, cum ar fi procedura de selecție a grupului țintă și metodologia de selecție a planurilor de afaceri.

Formularele originale, ale căror copii scanate au fost transmise pe email, le veți păstra și aduce cu Dumneavoastră pentru a fi preluate de către colegii noștri, în prima zi a cursului de formare.

Perioada de înscriere pentru primele activități ale proiectului – formarea profesională, este cuprinsă între 01.02.2018 și 15.04.2018. În fiecare județ al Regiunii Centru, va fi desfășurat cel puţin câte un curs pentru minim 26 de participanți, urmând a fi finanțate minim 3 planuri de afaceri în fiecare din cele 6 județe ale Regiunii Centru.

Cursurile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2018, înscrierea planurilor de afaceri în concurs va avea loc în luna iulie 2018, iar selecția în luna august 2018.

Pentru înscrierea la cursuri trebuie să aveți reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Centru, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu. Statutul Dumneavoastră pe piața muncii, trebuie să fie, unul dintre următoarele:

Șomer. În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5: -şomer – persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă (se va anexa copie a carnetului de șomer sau adeverință de la AJOFM, dacă aceste documente sunt disponibile).

Persoană inactivă. În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico-socială:

– Elevi şi studenţi – care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ (se va anexa o adeverință de la unitatea de învățământ). Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit. Nu se includ în această categorie tinerii aflați în afara sistemelor de educație, ocupare sau formare (NEETs);

– Persoane inactive – În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit;

Salariat (angajat). Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. (se va anexa adeverinţa de la angajator);

Lucrător pe cont propriu. În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriași, liber profesioniști, comercianți etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate (se va anexa autorizație sau certificat de înregistrare).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.