EPISCOPUL VASILE MOGA (1774-1845), CETÃŢEAN DE ONOARE, ,,POST-MORTEM”, AL MUNICIPIULUI SEBEŞ

Din 26 octombrie 2017, în urma proiectului de hotãrâre prezentat în cadrul şedinţei consiliului municipiului Sebeş, episcopul Vasile Moga (1774-1845), cel dintâi ierarh ortodox român al Transilvaniei dupã încorporarea provinciei în Imperiul Habsburgic, a fost inclus în galeria cetãţenilor de onoare ai municipiului Sebeş. Din iniţiativa Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, condus de istoricul Mihai-Octavian Groza, în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxã a Alba-Iuliei, Protopopiatul Ortodox Român Sebeş, Protopopiatul Greco-Catolic Român Sebeş, Asociaţia G. I. S. A. S. Sebeş, Asociaţia ,,Evelyne” Sebeş, Uniunea Artiştilor Plastici-filiala Sebeş, Cenaclul Literar ,,Lucian Blaga” Sebeş, a fost înaintat un memoriu primãriei şi consiliului municipiului Sebeş privind acordarea titlului de cetãţean de onoare, ,,post-mortem”, episcopului Vasile Moga, o personalitate marcantã a Sebeşului, pe nedrept uitatã. Întrucât Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş l-a ales ca patron spiritual pe acest ierarh, în contextul comemorãrii sale la 240 de ani de la naştere, iar la 1 ianuarie 2017 s-au împlinit douã sute de ani de la punerea primei pietre la temelia Bisericii ,,Învierea Domnului” (Biserica Mare) din municipiul Sebeş, sub patronajul episcopului, cu scopul repunerii în valoare a acestei mari personalitãţi şi valorificãrii operei sale, a considerat oportunã aceastã iniţiativã.

Printre argumentele invocate de iniţiatorii acestui demers se numãrã contribuţia episcopului Vasile Moga la  sedentarizarea scaunului chiriarhal în cetatea Sibiului, la îmbunãtãţirea vieţii religios-morale a credincioşilor pãstoriţi, la organizarea învãţãmântului confesional transilvãnean, la înfiinţarea unor şcoli (o statisticã aratã cã în timpul pãstoririi acestuia numãrul şcolilor confesionale a crescut de la 41 la 282), la înfiinţarea aşa-numitei ,,şcoli de preoţi” (viitorul seminar teologic) şi ,,şcoli de dascãli”, la normalizarea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxã şi cea Greco-Catolicã, precum şi implicarea sa în lupta politico-naţionalã a românilor transilvãneni. De asemenea, a fost luatã în calcul şi grija manifestatã faţã de comunitatea ortodoxã din oraşul Sebeş, concretizatã prin aportul adus la edificarea unei noi biserici (astãzi Biserica ,,Învierea Domnului”/Biserica Mare) şi la procesul demarat de români împotriva comunitãţii germane pentru veniturile morilor (cunoscut în istoriografia localã drept ,,procesul morilor”). Doar din simpla enumerare a acestor contribuţii, se poate uşor trage concluzia cã episcopul Vasile Moga, prin întreaga sa activitate, şi-a pus amprenta asupra comunitãţii ortodoxe transilvãnene şi nu numai, influenţându-i destinele într-o manierã pozitivã, acordarea titlului de cetãţean de onoare, ,,post-mortem”, fiind mai mult decât fireascã.

Pânã în acest moment, Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş a manifestat o atenţie specialã faţã de figura vrednicului ierarh, desemnat ca patron spiritual al asociaţiei, prin acţiunile cultural-ştiinţifice organizate acesta fiind scos din anonimat. Anual sunt organizate Colocviile ,,Vasile Moga”, iar pânã la sfârşitul acestui an va fi editat un supliment al anuarului ,,Astra Sabesiensis” dedicat acestuia, festivitatea de lansare urmând a se desfãşura în acelaşi timp cu cea a  acordãrii titlului de cetãţean de onoare, ,,post-mortem”, episcopului Vasile Moga.

Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş aduce calde mulţumiri primãriei şi consiliului municipiului Sebeş, domnului primar Dorin Nistor, domnului viceprimar Adrian Bogdan, pentru disponibilitatea şi atenţia manifestatã faţã de aceastã iniţiativã. Sentimente de gratitudine şi preţuire exprimãm partenerilor noştri, Arhiepiscopia Ortodoxã a Alba-Iuliei (reprezentatã prin pãrintele consilier Eugen Moldovan), Protopopiatul Ortodox Român Sebeş (reprezentat prin pãrintele protopop Ionel Arsu), Protopopiatul Greco-Catolic Român Sebeş (reprezentat prin pãrintele protopop dr. Florin Gatea), Asociaţia G. I. S. A. S. Sebeş (reprezentatã prin doamna profesor Rodica Groza), Asociaţia ,,Evelyne” Sebeş (reprezentatã prin doamna profesor Mariana Dahinten), Uniunea Artiştilor Plastici-filiala Sebeş (reprezentatã prin doamna profesor Corina Ofelia Corpodean), Cenaclul Literar ,,Lucian Blaga” Sebeş (reprezentat prin doamna Maria-Cornelia Postescu), precum şi tuturor celor care şi-au exprimat adeziunea. Datori suntem sã ne aducem prinosul de cinste acestei mari personalitãţi care, prin viaţa de cãutãri, de piedici, de neîmpliniri, dar şi de reuşite pe plan bisericesc, politic şi cultural, a fãcut cinste oraşului Sebeş şi nu numai. Vivat, crescat, floreat ASTRA!

 

Biroul de presã al Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.