30 ianuarie: Şedinţă ordinară la Consiliul Local Alba Iulia. Aleşii locali vor lua în discuţie 39 de proiecte!

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 30 ianuarie 2018, orele 13:00, în şedinţa ordinară care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Aleşii locali vor lua în discuţie 39 de proiecte.

Proiectul ordinii de zi:

I Proiecte de hotărâri privind :

1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2017, al Secretarului municipiului Alba Iulia (iniţiatori: Jidveian Ovidiu Viorel, Popescu Antoniu Emil, Trifu Mircea Marian)

2. Constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (iniţiatori: Ignat Ion Alin Dan, Tudorașcu Raul Sebastian)

3. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Direcției de asistență socială

4. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018

5. Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia, începând cu data de 1 ianuarie 2018

6. Modificarea Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alba Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de personal în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la salariați conform OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal

7. Acordarea de facilități fiscale unor asociații și fundații

8. Neacordarea de facilități fiscale unei persoane juridice

9. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al muncipiului Alba Iulia nr. 454/2017 privindstabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora

10. Aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate

11. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Apa Alba”

12. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia –România şi oraşul Haunoldstein (Austria)

13. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia –România şi oraşul Türnitz (Austria)

14. Majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe create și recepționate pe raza Municipiului Alba Iulia, prin implementarea proiectului major ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în județul Alba, Romania”

15. Costul mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia, pentru anul 2018

16. Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 447/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și SC QUESTO GLOBAL SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

18. Participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul Alba Iulia ISO Smart finanţat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP4/2017

19. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și SC XISOFT SERVICII SRL Cluj Napoca în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

20. Aprobarea proiectului cadru ”Alba Iulia are Skepsis 2018”

21. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Start-up Plus –Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod proiect 104643

22. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-up@CENTRU, cod proiect 105851

23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Transition of EU cities towards a new concept of Smart Life and Economy” acronym –mySMARTLife, finanțat deUniunea Europeană în cadrul apelului Oraşe inteligente şi sustenabile (H2020-SCC-2016-2017) prin programului european HORIZON 2020

24. Participarea Municipiului Alba-Iulia în cadrul proiectului SliceNet –Rețea completă de secționare cognitivă și cadru de gestionare a secțiunilor în rețele virtualizate multi-domeniu, multi-utilizator 5G (End-to-End Cognitive Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-Domain, Multi-Tenant 5G Networks) –SliceNet, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020.

25. Planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2018

26. Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor –străzile Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu

27. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

Art.1: Avizează „Reamplasare post trafo PTZ109, Alba Iulia, str. Petru Maior – modificare HCL nr. 261/30.09.2016, art. 1, solicitant SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA – Sucursala Alba”.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuinţe individuale şi realizare drum acces, Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 70-72, solicitant Ciugudean Maria (Ionuţ Maria), Opriţa Lucian, Opriţa Cristina, Tudor Olivia Cristina, Tudor Gabriel Octavian, Tudor Adrian, Tudor Maria Dorina”.

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 213/23.6.2017, art. 8, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 38, solicitant S.C. Selcan Tour S.R.L”.

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective şi spaţii alimentaţie publică la parter, Alba Iulia, str. Mitropolit Al. Şterca Şuluţiu, nr. 1, solicitant Vădan Valerica Emilia”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe semicolective în regim înşiruit, amplasare totem şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Calea Labului, nr. 22 A, solicitant SC Royal Passion SRL”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Măceşului, nr. 16, solicitant Anghel Ovidiu Ioan”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ Construire 2 tronsoane locuinţe colective P+2, Alba Iulia – Miceşti, str. Nazareth Illith, nr. 38A, solicitant Pleşa Claudia Andreea”.

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, str. Reteag, FN, solicitant Câmpian Călin Ilie şi Câmpian Dina Maria”.

Art.9: Revocă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică, magazie şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Francisca, nr. 10C – aprobat cu HCL nr. 188, art. 6 din 26.05.2017, solicitant Mihali Ştefana Maria”.

28. Înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alba Iulia

29. Unele măsuri pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale HG nr. 715/2017, OG nr.59/2000 si Legii nr.46/2008 (volumul și prețul lemnului de foc pentru anul de producție 2018)

30. Achiziționarea unui imobil (locuință) situat în municipiul Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.2

31. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia

32. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiulAlba Iulia, str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.3

33. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.6

34. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.21

35. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Bucovinei, nr.1, bl.32D, ap.5

36. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 54/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

37. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 143

38. Încunviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor cu privire la transmiterea unui imobil (stradă) din domeniul public al statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Alba Iulia

39. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței, în cotă indiviză deținută din construcții

II Diverse

III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna februarie 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.