25 ianuarie: Ședinţă ordinară a Consiliului Local Aiud

În data de 25 ianuarie 2018, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor şi creşterii calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 14, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea .

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pe anul 2017 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol și remedierea deficiențelor.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Aiud doamnei Câmpean Adriana Crina.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea/atribuirea unor autorizaţii taxi.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se acordă scutirea de la plata impozitelor locale pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018 la nivelul UAT – Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2018.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de identificare, înscrierea construcțiilor și intabularea dreptului de proprietate publică a municipiului Aiud, completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 adoptată de Consiliul Local al municipiului Aiud în ședința din data de 27.04.2016 în sensul corectării suprafeței construcției C1 – clădire vestiare, în suprafața reală de 252 mp, în loc de 525 mp astfel cum a fost menționată din eroare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de rectificare și repoziționare a imobilului situat administrativ în Aiud, str. Simion Bărnuțiu , nr. 24, identificat prin CF Nr. 92108 Municipiul Aiud, nr. cad.92108.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de parcelare a imobilului teren și construcție, situat administrativ în Aiud, str. Cuza Vodă, Nr. 8-9, înscris în CF 92049 Aiud, nr. cad. 92049, proprietar tabular Municipiul Aiud domeniul privat.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

13. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Dragobete pupă fete.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Gala Sportului Aiudean”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 175/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.176/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru activitățile de prestări servicii silvice de administrare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018, anexă la Contractul de administrare a fondului forestier proprietate publica a Municipiului Aiud nr. 2525/2016 încheiat cu Direcţia Silvică Alba – Ocolul Silvic Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Aiud către titularul contractului de închiriere.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 50 din 12.11.2000 ce are ca obiect imobilul teren cu suprafața de 300 m2 din Pașca Petrică în Tătar Ioan.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

22. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de transport public local de călători în Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de identificare și înscrierea în domeniul public al Municipiului Aiud a drumului vicinal identificat prin nr. cad. 2170, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS).

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rest de executat, aferent obiectivul de investiții „Locuințe sociale str. Hotar, Municipiul Aiud, jud. Alba”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

26. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare a Secretarului Municipiului Aiud, pentru anul 2017

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.